• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Späť na produkty

  AOD-9604

  FRAGMENT 176-191

  Dokumenty produktu

  33,00 €
  s DPH

  33,00 € per piece

  Na sklade

  Dokumenty produktu

  Vážený zákazník,
  touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že dovoz látky AOD-9604 do krajiny U.S.A. nie je povolený. Z tohto dôvodu Vám danú látku nemôžeme dodať. Veríme však, že si z našej ponuky budete vedieť vybrať iný produkt, ktorého sa dané obmedzenie netýka.
  Ďakujeme za pochopenie.

  Množstvo 5 mg
  Jednotka 1 Vialka
  Fyzický vzhľad Biely prášok
  Salt form Acetate
  Čistota peptidu ≥97%
  Obsah peptidu ≥85%
  Molekulový vzorec C78H123N23O23S2
  Sekvencia Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe Disulfide bridge Cys7-Cys15
  Molekulová hmotnosť 1815.12
  CAS 221231-10-3
  Plnivo Mannitol
  Rozpustnosť Sterilná / Bakteriostatická voda 2,5ml/vial
  TFA content <1% TFA

   

   

  Použitie

  Tento produkt slúži výhradne pre účely vedeckého výskumu a vývoja. Chemické látky nie je možné použiť ako liek, liečivo, účinnú látku, zdravotnícku pomôcku, kozmetický výrobok, látku pre výrobu kozmetického výrobku, ani ako látku pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu či výživový doplnok a ani akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách.

  Skladovanie Lyofilizovaných Peptidov

  Peptidy sa dodávajú vo forme lyofilizovaného prášku. Krátkodobé teplotné výkyvy neovplyvnia kvalitu a účinnosť produktov počas ich prepravy. Pri izbovej teplote sú peptidy v lyofilizovanej forme stabilné po dobu niekoľkých týždňov. Lyofilizované peptidy odporúčame skladovať v mrazničke pri teplote -20 ºC. Prevažná väčšina lyofilizátov môže byť pri uvedenej teplote stabilná po dobu niekoľkých rokov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov.

  Skladovanie Rekonštituovaných Peptidov

  Rekonštitúcia je proces zriedenia lyofilizovaného prášku s rozpúšťadlom. Odporúčané rozpúšťadlo je Roztok Sterilnej Vody. Roztok Chloridu Sodného neodporúčame pretože môže spôsobovať zrazeniny. Pred rekonštitúciou ponechajte lyofilizované peptidy temperovať na izbovú teplotu. Po rekonštitúcii je životnosť peptidov obmedzená. Rekonštituované peptidy odporúčame skladovať v chladničke pri teplote 2-8 ºC. Prevažná väčšina peptidov v roztoku môže byť pri uvedenej teplote stabilná minimálne po dobu 3 týždňov. Pri teplote skladovania -20 ºC môžu byť peptidy v roztoku stabilné po dobu 3 mesiacov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov.

  Obmedzenie

  Tento produkt nemôže byť expedovaný do Austrálie, Kanady, Českej republiky, Číny, Talianska, Francúzska, Nemecka, Japonska, Nového Zélandu, Ruska, Španielska, Švajčiarska, Veľkej Británie a Spojených Štátov Amerických.  Napriek enormnej snahe kuriérskych spoločností o zachovanie roky udržiavaných kvalitatívnych štandardov môže dôjsť k omeškaniu niektorých balíkov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Oznamujeme Vám, že všetky objednávky s dodaním do Českej republiky a iných zahraničných krajín sa doručujú, avšak s možným zdržaním, nakoľko medzinárodná preprava každý deň čelí novým a novým prekážkam v podobe uzatvorených hraníc a kolónam, ktoré na hraniciach vznikajú v dôsledku preventívnych opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19.

  Radi by sme Vás informovali o skutočnosti, že v našom sklade sú zavedené najvyššie hygienické opatrenia, ktoré platia aj pre Váš balík a objednané produkty. Takže si môžete objednať bez obáv. Naši prepravní partneri tiež dodržiavajú úradne predpísané zdravotné a hygienické normy, ako aj bezpečnostné opatrenia.


  Žiadame všetkých našich zákazníkov,
  - aby si v deň doručenia pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Príjemca by mal zároveň pri preberaní rovnako ako kuriér používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra. Rovnako žiadame príjemcov nachádzajúcich sa v nútenej karanténe, aby o tejto skutočnosti informovali kuriéra ešte pred samotným doručením balíka!

  - neuvádzali vo svojich objednávkach doručovacie adresy do zatvorených prevádzok, škôl, predajní, keďže takéto balíky sa vracajú späť odosielateľovi! V prípade, ak ide o doručovacie miesto, na ktorom sa napriek všeobecnej karanténe nachádza zamestnanec, ktorý balík preberá, je nevyhnutné aby bolo na prepravnom štítku uvedené jeho meno a mobilný telefonický kontakt! Zbytočné posielanie balíkov na adresy, ktoré sú z dôvodov všeobecnej karantény uzatvorené, v tejto náročnej situácii výrazne komplikuje doručovanie iných balíkov!


  Vopred ďakujeme za pochopenie a akceptovanie týchto opatrení.