14-17.6. Víkendová akcia: 13% na všetky produkty s kódom PPAVZJ

O nás

Spoločnosť Particle Peptides je popredným poskytovateľom výskumných peptidov v Európe. Dôveruje nám viac ako 7 000 klientov, ktorým dodávame peptidy najvyššej kvality a čistoty vyrobené výrobcami schválenými podľa zásad správnej výrobnej praxe (GMP). Už viac ako 8 rokov dodávame peptidy výskumným ústavom, univerzitám, laboratóriám, organizáciám a jednotlivým výskumníkom.

Všetky naše peptidy sa zaslepeným a nezávislým spôsobom testujú vo viacerých externých laboratóriách. Na rozdiel od väčšiny ostatných dodávateľov výskumných chemikálií testujeme každú šaržu všetkých našich peptidov na čistotu a obsah účinných látok. Niektoré šarže testujeme aj na správnu chemickú štruktúru, obsah TFA, endotoxínov a ťažkých kovov. Na požiadanie poskytujeme úplné údaje z testov tretích strán.

Jednoducho povedané, bez testovania zlúčeniny nie je možné mať 100 % istotu, že je presne taká, ako sa uvádza. Je pre nás dôležité overiť, že každý peptid, ktorý poskytujeme, má správny obsah a najvyššiu možnú čistotu. To možno dosiahnuť len prostredníctvom použitia vhodných techník na ich testovanie. Na presné určenie obsahu účinných látok posielame peptidy do externého laboratória, ktoré používa detektor CLND. Pokiaľ ide o stanovenie čistoty našich produktov, externé laboratórium používa najpresnejší detektor UPLC. Bez tohto testu by mohli mať naše zlúčeniny väčšie množstvo nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť váš konečný výsledok. Vďaka takémuto testovaniu našich peptidov máme absolútnu dôveru v konečný produkt, ktorý poskytujeme našim klientom.

 

TOVAR PONÚKANÝ PREDÁVAJÚCIM JE URČENÝ VÝLUČNE PRE ÚČELY VEDECKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť ako liek, liečivo, účinné látky, zdravotnícke pomôcky, kozmetické výrobky, látky pre výrobu kozmetického výrobku, ani ako látky pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potraviny či výživové doplnky a ani akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách. Poučenie, ako používať tovar nájdete v sekcii Obchodné podmienky v článku III -  Poučenie predávajúceho.