Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

  • k náležitej funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky,
  • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
  • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán (napr. sociálnym sietí).

Nami používané cookies sú dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete (počas obdobia uvedeného pri príslušnom cookie nižšie).

Cookies, ktoré používame je zároveň možné deliť na:

  • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť funkčné cookies, ktoré pomáhajú webstránke sa správne a rýchlo načítať, zabezpečiť jej bezpečnosť, jej preklad, uložiť preferencie o cookies a pod. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
  • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické, a ktoré slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej webstránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke, na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, ako aj štatistické, ktoré slúžia na vytváranie anonymných štatistík ohľadom používania webovej stránky a v neposlednom rade aj marketingové, ktoré slúžia na to, aby sa Vám zobrazovali remarketingové reklamy nášho webu na Facebooku alebo na iných platformách spoločnosti Meta po návšteve našej webovej stránky. V tejto súvislosti si, prosím, prečítajte aj bod Google a Facebook.

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, a to nielen odkliknutím odvolania súhlasu, ale napríklad aj nastavením Vášho internetového prehliadača, ktorým sa zakáže ukladanie súborov cookies (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Používanie essential cookies môžete tiež zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

V nasledovnej časti Vám poskytujeme bližšie informácie o jednotlivých cookies:

Vlastná/3. stránTypDoba uchovávaniaBližšie vysvetlenie a popis funkcie/účelu
PrestaShop Funkčná 20 dní Anonymizovaný súbor cookie určený pre zlepšenie používateľského zážitku zákazníka v rámci PrestaShop CMS (systém manažovania obsahu).
Google Analytická 3 mesiace Analytické cookie na prepojenie návštev z reklamných zdrojov na ďalšie interakcie zákazníka na webe pre lepšie a presnejšie vyhodnotenie kampaní.
Google Analytická 1 rok Cookie služby Google Analytics pre uchovanie a sledovanie návštev.
Google Štatistická 1 rok Služba Google Analytics nastavuje tento súbor cookie na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a sledovanie používania stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
Facebook Marketingová 3 mesiace Facebook nastavuje tento súbor cookie tak, aby zobrazoval remarketingové reklamy predmetného webu na Facebooku alebo na iných platformách spoločnosti Meta po návšteve webovej stránky.

Google

Využívame služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to Google Analytics a Google Tag Manager/ Google Ads. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj vytvárať štatistiky používania stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu:https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Facebook

Využívame služby spoločnosti Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“). Počas Vašej návštevy na našej webstránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho internetového prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webstránku, pričom Facebook zároveň získa údaje o Vašej aktivite na našej webstránke. Ak ste popritom prihlásení na svojom užívateľskom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah našej webstránky prepojiť so svojím užívateľským profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webstránky priradiť Vášmu užívateľskému kontu a zobrazovať Vám príslušné reklamy. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

Až do okamihu prenosu údajov spoločnosti Facebook sa považujeme s Facebookom za spoločných prevádzkovateľov, nakoľko sme umožnili spoločnosti Facebook umiestniť na našej webstránke plug-in, ktorý umožňuje automatický zber a prenos dát z našej webstránky spoločnosti Facebook, a to v zmysle podmienok, ktoré nájdete tu:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Po takomto prenose dát sa spoločnosť Facebook stáva osobou, ktorá zodpovedá za ďalšie spracúvanie týchto dát.

Pri správe našej stránky (profilu) na Facebooku-u dochádza aj ku zberu osobných údajov v rámci funkcie Facebook Insight. Táto funkcia funguje tak, že pri návšteve našej stránky (profilu) sa zbierajú osobné údaje, ktoré sa následne využívajú pre štatistické účely o používaní Facebooku. Podmienky užívania tejto funkcie nájdete tu: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia (viď podmienky v predchádzajúcom odseku).

Sociálne siete

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty (profily), či kanále na týchto iných sociálnych sieťach:

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených vyššie. Na žiadnej zo sociálnych sietí nežiadame vytvárať štatistiky, ani si nie sme vedomí, že by sme vykonávali činnosti, pri ktorých by sme sa považovali za spoločných prevádzkovateľov s prevádzkovateľmi sociálnych sietí.