CJC-1295 + DAC 5mg

CJC-1295 + DAC 5mg

CJC-1295 + DAC 5mg

CJC-1295+DAC je jedným z modifikovaných syntetických analógov hormónu uvoľňujúceho rastový hormón (GHRH). Pôsobí ako sekretagog rastového hormónu (GH) stimulujúci jeho hladinu, ako aj hladinu inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF-1), pričom zachováva nezmenenú pulzabilitu rastového hormónu. Z tejto stimulácie sa následne odvíjajú účinky peptidu potvrdené v rôznych štúdiách na zvieratách a ľuďoch. Peptid obsahuje aditívum nazývané DAC - Drug Affinity Complex, ktoré sa k molekule CJC-1295 pridáva prostredníctvom lyzínového linkera, a poskytuje mu tak ochranu počas cirkulácie v krvnom obehu. DAC navyše zvyšuje farmakokinetiku peptidu a umožňuje mu viazať sa na krvný proteín albumín, čím sa predlžuje polčas rozpadu CJC-1295 v porovnaní s inými podobnými analógovými molekulami a samotným prirodzeným GHRH.

[1]

Na sklade
54,17 €
Množstvo

ODHADOVANÉ DORUČENIE

Roztok nie je v balení

Vzhľad peptidu
Množstvo:
5 mg
Jednotka:
1 Vialka
Fyzický vzhľad:
Biely prášok
Salt form:
HCl
Čistota peptidu:
≥97%
Sekvencia:
Tyr-D-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Gln-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Ala-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Leu-Ser-Arg-Lys-Lys(Maleimidopropionyl)-NH2
Molekulová hmotnosť:
3775.4
CAS:
863288-34-0
Rozpustnosť:
NaCl / Sterilná / Bakteriostatická voda 1ml/vial

Čo je CJC-1295+DAC?

Peptid CJC-1295+DAC bol vyrobený spoločnosťou ConjuChem Biotechnologies z prvých 29 aminokyselín GHRH v kombinácii s doplnkom DAC, ktorý umožňuje predĺžiť polčas rozpadu a trvanie účinku peptidu CJC-1295. GHRH, hormón uvoľňujúci rastový hormón, bol viackrát modifikovaný v snahe vytvoriť analógy, ktoré by mali podobné pôsobenie ako GHRH, keďže jeho použitie je obmedzené krátkym trvaním účinku. Tento konkrétny analóg GHRH bol vytvorený v snahe nájsť rozpustnejší sekretagog GH, ktorý by sa zároveň dal vyrábať vo veľkých množstvách, a zachoval či predĺžil by účinky pôsobenia GHRH v organizme. Hoci CJC-1295+DAC je chemicky veľmi podobný iným analógom GHRH, ako je Sermorelin alebo ešte viac GRF (1-29), ktorý je mu najpodobnejší, nie sú úplne totožné. Subkutánne podanie CJC-1295 spôsobilo u zdravých dospelých jedincov zvýšenie hladiny GH a IGF-1 závislé na dávkovaní, ktoré bolo dobre tolerované a bezpečné.

[2]

Účinky potvrdené výskumom

1. CJC-1295 a uvoľňovanie rastového hormónu

Štúdie potvrdili, že po jedinej injekcii zvyšuje CJC-1295 hladiny rastového hormónu (GH) u myší a tiež u zdravých dospelých ľudí asi 2 - 10-krát, pričom GH dosahuje maximálne hladiny približne 2 hodiny po podaní peptidu a účinky trvajú následne šesť alebo viac dní. Analóg GHRH tiež zvyšuje koncentráciu IGF-1 1,5 - 3-násobne počas 9 - 11 dní, pričom polčas premeny bol 5,8 - 8,1 dňa.

Zachovanie fyziologického účinku na uvoľňovanie GH je rozhodujúce pri ovplyvňovaní maximálnej koncentrácie hormónu v krvi bez nežiaducich reakcií alebo zvýšených vedľajších účinkov. Na rozdiel od iných sekretagogov rastového hormónu, CJC-1295 zachováva normálne fyziologické uvoľňovanie rastového hormónu s nezmenenou frekvenciou a veľkosťou sekrečných pulzov GH pri podávaní peptidu. Bazálne hladiny rastového hormónu sa však môžu zvýšiť. Ukázalo sa, že peptid CJC-1295+DAC zachováva fyziologické účinky GH na syntézu proteínov, funkciu myokardu, hustotu kostí, hyperpláziu, krvný cukor, metabolizmus lipidov alebo hypertrofiu.

[1] [2]

2. Vplyv na rast a CJC-1295

Výskum ukázal, že peptid môže byť potenciálne prospešný pri normalizácii problémov s rastom. Hoci deti s deficitom GH majú dobrú odozvu na podávanie GHRH, jeho terapeutické účinky sú obmedzené z dôvodu veľmi krátkeho polčasu premeny.

Výskum ukázal, že peptid môže byť potenciálne prospešný pri normalizácii problémov s rastom. Hoci deti s deficitom GH majú dobrú odozvu na podávanie GHRH, jeho terapeutické účinky sú obmedzené z dôvodu veľmi krátkeho polčasu premeny.

[3]

3. CJC-1295 a neplodnosť

Vedci našli in vivo a in vitro dôkazy, že ovariálny folikulárny cyklus a ovuláciu ovplyvňujú a stimulujú hormóny IGF-1 a pravdepodobne aj uvoľňovanie rastového hormónu. Z tohto dôvodu by peptid CJC-1295, ako aj iné analógy GHRH, mohli byť užitočné pri vyvolávaní ovulácie u neplodných žien. Naznačuje to výskum uskutočnený na začiatku 90. rokov a potvrdil ďalší, ktorý skúmal superovuláciu u zvierat. Hladiny rastového hormónu a IGF-1 významne vzrástli práve počas ovulácie a exogénne podávanie sekretagogov rastového hormónu, ako je CJC-1295, ovuláciu vyvolávalo. Bolo tiež zmienené, že peptid a ďalšie analógy GHRH by mohli potenciálne pôsobiť na produkciu spermií u mužov a pomáhať pri mužskej neplodnosti. Ďalší výskum, dúfajme, bude jasne definovať presnú terapeutickú úlohu GH pri indukcii ovulácie a minimálnu dávku GH potrebnú na senzibilizáciu vaječníkov, ako aj vplyvy na mužskú neplodnosť.

[4]

Zdroje

  1. M. Ionescu and L. A. Frohman, “Pulsatile secretion of growth hormone (GH) persists during continuous stimulation by CJC-1295, a long-acting GH-releasing hormone analog,” J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 91, no. 12, pp. 4792–4797, Dec. 2006.
  2. Sam L. Teichman et al., „Prolonged stimulation of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor I secretion by CJC-1295, a long-acting analog of GH-releasing hormone, in healthy adults, 91(3):799-805, Epub 2005 Dec 13.
  3. M. Alba et al., “Once-daily administration of CJC-1295, a long-acting growth hormone-releasing hormone (GHRH) analog, normalizes growth in the GHRH knockout mouse,” Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., vol. 291, no. 6, pp. E1290-1294, Dec. 2006.
  4. A. Volpe, G. Coukos, A. Barreca, G. Giordano, P. G. Artini, and A. R. Genazzani, “Clinical use of growth hormone-releasing factor for induction of superovulation,” Hum. Reprod., vol. 6, no. 9, pp. 1228–1232, Oct. 1991.

Odporúčame vám tieto produkty

Hexarelin 5mg
Hexarelín, známy aj ako Examorelín, predstavuje syntetický hexapeptid uvoľňujúci GH, ktorý v oblasti mozgu aktivuje receptor sekretagogu rastového hormónu (GHSR). Podobne ako iné peptidy, vrátane GHRP-6, je aj hexarelín analógom grelínu. Okrem uvoľňovania GH a neuroendokrinných účinkov preukazuje hexarelín priame kardiovaskulárne a kardioprotektívne...
  • Na sklade
25,00 €
Ipamorelin 5mg
Ipamorelín predstavuje syntetický pentapeptid odvodený od GHRP-1 a má veľmi silnú schopnosť uvoľňovať rastový hormón (GH). Účinnosť a sila uvoľňovania GH je porovnateľná s GHRP-6 in vitro aj in vivo. Avšak, na rozdiel od iných sekretagogov rastového hormónu, ipamorelín, veľmi prekvapivo, neindukuje významné zvýšenie hladín adrenokortikotropného hormónu...
  • Na sklade
22,50 €
GHRP-2 5mg
Peptid GHRP-2, tiež známy ako pralmorelin, predstavuje syntetický hexapeptid, jeden z prvých stimulátorov sekrécie rastového hormónu, ktorý svojimi schopnosťami potvrdenými početnými výskumami, zvyšuje rast svalov, stimuluje produkciu grelínu, posilňuje imunitný systém a taktiež zlepšuje aj spánok. GHRP-2 aktivuje uvoľňovanie rastového hormónu (GH) väzbou...
  • Na sklade
20,00 €
GHRP-6 5mg
Peptid GHRP-6, známy aj ako peptid uvoľňujúci rastový hormón 6, je syntetický hexapeptid, ktorý špecificky stimuluje prirodzené uvoľňovanie rastového hormónu somatotrofmi z prednej hypofýzy. Pôsobí väzbou na grelínové receptory a napodobňuje účinky grelínu – prirodzeného endogénneho hormónu. Bol skúmaný pre viacero funkcií a účinkov, ako je zlepšenie...
  • Na sklade
20,00 €
CJC-1295 + DAC 5mg
CJC-1295 + DAC 5mg
54,17 €
Množstvo