14-17.6. Víkendová akcia: 13% na všetky produkty s kódom PPAVZJ

GHRP-2 5mg

GHRP-2

GHRP-2 5mg

Peptid GHRP-2, tiež známy ako pralmorelin, predstavuje syntetický hexapeptid, jeden z prvých stimulátorov sekrécie rastového hormónu, ktorý svojimi schopnosťami potvrdenými početnými výskumami, zvyšuje rast svalov, stimuluje produkciu grelínu, posilňuje imunitný systém a taktiež zlepšuje aj spánok. GHRP-2 aktivuje uvoľňovanie rastového hormónu (GH) väzbou na receptor jeho sekretagogu. Je tiež agonistom grelínu - objaveného črevného hormónu, schopného stimulovať sekréciu GH, ako aj iniciovať chuť do jedla.

Na sklade
20,00 €
Množstvo

ODHADOVANÉ DORUČENIE

Roztok nie je v balení

Vzhľad peptidu
Množstvo:
5 mg
Jednotka:
1 Vialka
Fyzický vzhľad:
Biely prášok
Salt form:
Acetate
Čistota peptidu:
≥97%
Sekvencia:
DAla-D2Nal-Ala-Trp-DPhe-Lys-NH2
Molekulová hmotnosť:
818
CAS:
158861-67-7
Rozpustnosť:
Sterilná / Bakteriostatická voda 1ml/vial

Čo je GHRP-2?

Synteticky vyrobený hexapeptid GHRP-2 je štrukturálne zložený z neglykozylovaného polypeptidového reťazca v sekvencii so šiestimi aminokyselinami. Vyvinula ho spoločnosť Kaken Pharmaceutical ako potenciálnu zmes, ktorá pri akútnom podaní výrazne zvyšuje hladinu GH v plazme. Bol skúmaný ako testovací peptid na liečbu nedostatku rastového hormónu (GHD), ako aj nízkeho vzrastu. Ako perorálne a sublingválne aktívny agonista grelínu má peptid GHRP-2 podobný, výskumom preukázaný vplyv periférneho podávania zvyšujúci príjem potravy u ľudí. Účinok tohto peptidu je naozaj robustný a rozsah účinku na príjem potravy (+35 %) je porovnateľný s účinkami grelínu, ktorý u zdravých jedincov zvyšuje príjem potravy o 28 % a u pacientov s rakovinou o 31 %. GHRP-2 má teda podobné účinky na uvoľňovanie GH ako grelín. Okrem toho podporuje rast svalov a znižuje telesný tuk, posilňuje imunitný systém a zlepšuje kvalitu spánku. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko dôkazov a výsledkov konkrétnych štúdií.

[1]

Účinky potvrdené výskumom

1. GHRP-2 a rozvoj svalov

Účinok podávania GHRP-2 a základ jeho regulačného mechanizmu na rastovú výkonnosť boli skúmané u jakov s retardáciou rastu spôsobenou predovšetkým nedostatkom sekrécie hormónov somatotropnej osi. Zistilo sa, že podávanie GHRP-2 môže u jakov urýchliť rastový výkon, sekréciu GH a IGF-1, ako aj zvýšiť ukladanie svalových proteínov zvýšením regulácie dráh ich syntézy v pečeni a kostrovom svalstve.

GHRP-2 napomáha znížovať svalovú atrofiu aktiváciou proteínov Atrogin-1 a MuRF1, ktoré degradáciu svalov riadia, a tak pri svalovej atrofii zohrávajú kľúčovú úlohu. Štúdia skúmala účinok GHRP-2 na ich expresiu in vivo vo svaloch potkanov. V dôsledku toho sa usúdilo, že GHRP-2 priamo zoslabuje hladiny mRNA proteínov Atrogin-1 a MuRF1 prostredníctvom receptorov grelínu v myocytoch.

Účinok peptidu na zvyšovanie ukladania proteínov a znižovanie ich degradácie je nevyhnutnou súčasťou jeho schopnosti podporovať rast a vývoj svalov. Výsledky výskumu na ošípaných ukázali, že GHRP-2 stimuluje uvoľňovanie GH a zvyšuje rastovú výkonnosť testovaných zvierat. Chronické podávanie peptidu zvýšilo priemerný denný prírastok krmiva za celé obdobie liečby o 22,35 % a účinnosť krmiva o 20,64 % v porovnaní s kontrolami s fyziologickým roztokom, pričom denný príjem krmiva významne ovplyvnený nebol.

[2] - [4]

2. GHRP-2 a stimulácia chuti do jedla

Peptid GHRP-2 preukázal podobné účinky pri prijímaní potravy a stimulácii chuti do jedla s krátkodobými subkutánnymi infúziami, ako má hormón grelín. Experiment na siedmich chudých zdravých mužoch ukázal, že príjem potravy pri jedle formou bufetu sa s GHRP-2 zvýšil o 35,9 ± 10,9 % (rozsah 12 až 95 %) v porovnaní s placebom. Každý jednotlivý subjekt reagoval na infúziu GHRP-2 zvýšením príjmu potravy, bez ohľadu na množstvo potravy zjedenej počas kontrolného experimentu s fyziologickým roztokom. Celkové množstvo skonzumovaných kalórií bolo vyššie pri GHRP-2 než pri placebe. Okrem toho neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky infúzie. Podobné výsledky v závislosti od dávkovania boli pozorované aj u obéznych pacientov.

[5], [6]

3. GHRP-2 v kardiovaskulárnom systéme a srdce

Neuroendokrinné aktivity GHRP-2 a iných GHRP peptidov sú sprostredkované špecifickými podtypmi receptorov, ktoré boli identifikované v hypofýze, hypotalame a rôznych extrahypotalamických oblastiach mozgu. Okrem toho sa tieto špecifické receptory GHRP našli aj v rôznych periférnych tkanivách, ako je srdce, nadobličky, vaječníky, semenníky, pľúca a kostrové svalstvo s výrazne vyššou hustotou než v hypotalamo-hypofýzovom systéme. Pozoruhodná špecifická väzba (125)I-Tyr-Ala-hexarelínu bola pozorovaná v ľudskom kardiovaskulárnom systéme, kde najvyššie hladiny tejto väzby boli detegované v komorách, po ktorých nasledovali predsiene, aorta, koronárne cievy, karotída, endokard a dutá žila. Záverom možno povedať, že peptidy z GHRP skupiny majú extra neuroendokrinnú biologickú aktivitu a vykazujú priame kardiotropné účinky nezávislé od GH.

[7], [8]

4. GHRP-2 a imunitný systém

Zdá sa, že GHRP-2 má veľmi pozitívny vplyv na imunitný systém najmä tým, že stimuluje funkcie týmusu a podporuje produkciu T-buniek. Týmus, ktorý hrá kľúčovú úlohu v imunitnom systéme, GHRP-2 omladzuje. Prostredníctvom dráh sprostredkovaných rastovým hormónom a grelínom peptid omladzuje týmus a zvyšuje počet a rozmanitosť T-buniek, čím obnovuje funkciu žľazy u starších a imunokompromitovaných jedincov. GHRP-2 má teda pozitívne účinky na imunitnú odpoveď.

[9]

5. GHRP-2 a zlepšenie spánku

GHRP-2, tak ako iné sekretagogy rastového hormónu, môže zlepšovať kvalitu spánku. Konkrétna štúdia na podobnom peptide ukázala zlepšenie kvality spánku u mladých a starých mužov. U mladých jedincov viedla liečba vysokými dávkami peptidu k približne 50 % predĺženiu trvania štádia IV spánkového cyklu a k viac ako 20 % zvýšeniu REM spánku v porovnaní s placebom. Na druhej strane starší dospelí vykazovali takmer 50 % zvýšenie REM spánku a zníženie REM latencie. Kvalita spánku sa tak zjavne zlepšila.

[10]

6. GHRP-2 ovplyvňuje vnímanie bolesti

GHRP-2, ako agonista grelínového receptora, vyvoláva u myší antinociceptívne účinky na supraspinálnej úrovni, a to prostredníctvom opioidného receptora. Pri predošlých experimentoch indukoval grelín pri akútnej bolesti u myší analgetický účinok interakciou s GHS-R1α a s centrálnym opioidným systémom, pričom GHRP-2 má podobné fyziologické funkcie ako grelín. Intracerebroventrikulárne podanie GHRP-2 teda vyvolalo antinociceptívny účinok súvisiaci s koncentráciou a časom, ktorý by mohol byť veľmi dobrým základom pre vývoj nového účinného analgetika, keďže GHRP-2 dokáže priamo ovplyvniť vnímanie bolesti aktiváciou opioidných receptorov a nielen hojiť tkanivá prostredníctvom uvoľňovania rastového hormónu.

[11]

Zdroje

 1. B. Laferrere et al.,„Growth Hormone Releasing Peptide -2 (GHRP-2), like ghrelin, increases food intake in healthy men,“ 2005 Feb; 90(2): 611–614.
 2. D. Yamamoto et al., “GHRP-2, a GHS-R agonist, directly acts on myocytes to attenuate the dexamethasone-induced expressions of muscle-specific ubiquitin ligases, Atrogin-1 and MuRF1,” Life Sci., vol. 82, no. 9–10, pp. 460–466, Feb. 2008.
 3. L. T. Phung et al., “The effects of growth hormone-releasing peptide-2 (GHRP-2) on the release of growth hormone and growth performance in swine,” Domest. Anim. Endocrinol., vol. 18, no. 3, pp. 279–291, Apr. 2000.
 4. B. Laferrère, C. Abraham, C. D. Russell, and C. Y. Bowers, “Growth hormone releasing peptide-2 (GHRP-2), like ghrelin, increases food intake in healthy men,” J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 90, no. 2, pp. 611–614, Feb. 2005.
 5. B. Laferrère, A. B. Hart, and C. Y. Bowers, “Obese subjects respond to the stimulatory effect of the ghrelin agonist growth hormone-releasing peptide-2 on food intake,” Obes. Silver Spring Md, vol. 14, no. 6, pp. 1056–1063, Jun. 2006.
 6. G. Muccioli et al., “Growth hormone-releasing peptides and the cardiovascular system,” Ann. Endocrinol., vol. 61, no. 1, pp. 27–31, Feb. 2000.
 7. V. Bodart et al., “Identification and characterization of a new growth hormone-releasing peptide receptor in the heart,” Circ. Res., vol. 85, no. 9, pp. 796–802, Oct. 1999.
 8. D. D. Taub, W. J. Murphy, and D. L. Longo, “Rejuvenation of the aging thymus: growth hormone-mediated and ghrelin-mediated signaling pathways,” Curr. Opin. Pharmacol., vol. 10, no. 4, pp. 408–424, Aug. 2010.
 9. G. Copinschi et al., “Prolonged oral treatment with MK-677, a novel growth hormone secretagogue, improves sleep quality in man,” Neuroendocrinology, vol. 66, no. 4, pp. 278–286, Oct. 1997.
 10. P. Zeng et al., “Ghrelin receptor agonist, GHRP-2, produces antinociceptive effects at the supraspinal level via the opioid receptor in mice,” Peptides, vol. 55, pp. 103–109, May 2014.
 11. Moulin, A. , Ryan, J. , Martinez, J. and Fehrentz, J. (2007), Recent Developments in Ghrelin Receptor Ligands. ChemMedChem, 2: 1242-1259.

Related products

AOD 9604 5mg
AOD-9604, lipolytický peptidový analóg, ktorý bol ešte koncom deväťdesiatych rokov odvodený z ľudského rastového hormónu (HGH), vznikol modifikáciou z rezíduí HGH 176-191. Táto modifikovaná látka primárne pôsobí hlavne na spaľovanie tukov a liečbu obezity, pričom mechanizmus, akým sa to presne deje sa naďalej skúma. Stimuluje totiž odbúravanie zásobárne...
 • Na sklade
29,17 €
GHRP-6 5mg
Peptid GHRP-6, známy aj ako peptid uvoľňujúci rastový hormón 6, je syntetický hexapeptid, ktorý špecificky stimuluje prirodzené uvoľňovanie rastového hormónu somatotrofmi z prednej hypofýzy. Pôsobí väzbou na grelínové receptory a napodobňuje účinky grelínu – prirodzeného endogénneho hormónu. Bol skúmaný pre viacero funkcií a účinkov, ako je zlepšenie...
 • Na sklade
20,00 €
CJC-1295 + DAC 5mg
CJC-1295+DAC je jedným z modifikovaných syntetických analógov hormónu uvoľňujúceho rastový hormón (GHRH). Pôsobí ako sekretagog rastového hormónu (GH) stimulujúci jeho hladinu, ako aj hladinu inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF-1), pričom zachováva nezmenenú pulzabilitu rastového hormónu. Z tejto stimulácie sa následne odvíjajú účinky peptidu...
 • Na sklade
54,17 €
Mod GRF 1-29 (CJC-1295 no DAC) 5mg
Mod GRF 1-29 je syntetický peptid identický s CJC-1295 bez zlúčeniny DAC. Ide o skrátený analóg hormónu uvoľňujúceho rastový hormón (GHRH), ktorý bol vyvinutý ešte v 80. rokoch 20. storočia z pôvodného GRF 1-29, avšak s cielene predĺženým polčasom premeny pre lepšie terapeutické využitie. Ukázalo sa, že táto modifikovaná verzia má podobné či dokonca až...
 • Na sklade
38,33 €
GHRP-2
GHRP-2 5mg
20,00 €
Množstvo