14-17.6. Víkendová akcia: 13% na všetky produkty s kódom PPAVZJ

AOD 9604 5mg

FRAGMENT 176-191

AOD 9604 5mg

AOD-9604, lipolytický peptidový analóg, ktorý bol ešte koncom deväťdesiatych rokov odvodený z ľudského rastového hormónu (HGH), vznikol modifikáciou z rezíduí HGH 176-191. Táto modifikovaná látka primárne pôsobí hlavne na spaľovanie tukov a liečbu obezity, pričom mechanizmus, akým sa to presne deje sa naďalej skúma. Stimuluje totiž odbúravanie zásobárne (metabolizmus) tukov a inhibuje tvorbu tukov bez zistených vedľajších účinkov, vplyvu na hladinu cukru v krvi či zapríčinenia abnormálneho rastu. Peptid popritom vykazuje viaceré, zdá sa že nezávislé, pozitívne účinky aj na regeneráciu chrupaviek, zlepšenie metabolizmu alebo srdcovej činnosti, potvrdené výskumami.

Na sklade
29,17 €
Množstvo

Vážený zákazník,
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že dovoz látky AOD 9604 5mg do krajiny U.S.A. nie je povolený. Z tohto dôvodu Vám danú látku nemôžeme dodať. Veríme však, že si z našej ponuky budete vedieť vybrať iný produkt, ktorého sa dané obmedzenie netýka.
Ďakujeme za pochopenie.

ODHADOVANÉ DORUČENIE

Roztok nie je v balení

Vzhľad peptidu
Množstvo:
5 mg
Jednotka:
1 Vialka
Fyzický vzhľad:
Biely prášok
Salt form:
Acetate
Čistota peptidu:
≥97%
Sekvencia:
Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe Disulfide bridge Cys7-Cys14
Molekulová hmotnosť:
1815.12
CAS:
221231-10-3
Rozpustnosť:
Sterilná / Bakteriostatická voda 2,5ml/vial

Čo je AOD-9604?

Synteticky vyrobený peptid AOD-9604 pozostáva z 15 aminokyselín. Je odvodeným fragmentom ľudského rastového hormónu (fragment 176-191), známy najmä svojimi lipolytickými kvalitami, vďaka ktorým dokáže dokonale stimulovať spaľovanie telesného tuku bez negatívnych vedľajších účinkov, ktoré boli zaznamenané pri užívaní bežných liekov na chudnutie. Štúdia ukázala, že má veľmi dobrú znášanlivosť a je bezpečný, keďže imunitný systém nevytvára proti peptidu AOD-9604 žiadne protilátky. Ďalšou veľkou výhodou je, že nie je ovplyvňovaná ani hladina cukru v krvi. Viaceré štúdie ukázali, že chronická liečba prostredníctvom AOD-9604 nemá nepriaznivý vplyv na inzulínovú senzitivitu skúmaných zvierat. Zdá sa teda, že peptid vôbec neovplyvňuje úroveň IGF-1 alebo inzulínu.

Radi by sme vám teraz priblížili účinky peptidu, ktoré boli skúmané a potvrdené vo výskumoch.

[1] [2]

Účinky potvrdené výskumom

1. AOD-9604 pri problémoch s obezitou a spaľovaním tukov

AOD-9604 ako lipolytický fragment HGH bol vyvinutý a následne skúmaný predovšetkým pre svoje funkcie efektívneho spaľovania tukov a ako potenciálne liečivo proti obezite. Preukázanie týchto vlastností bolo realizované v niekoľkých klinických štúdiách na zvieratách aj ľuďoch. Obézne potkany, ktoré boli liečené AOD-9604 počas 19 dní, znížili svoju telesnú hmotnosť o viac ako 50 % a zároveň sa zvýšila lipolytická aktivita ich tukových tkanív.

Ďalší výskum na myšiach študoval liečebné účinky ľudského rastového hormónu (GH) a peptidu AOD-9604 pri chudnutí počas 14 dní. Jedným z mechanizmov, ktorý by mohol viesť k týmto vlastnostiam, je väzba beta-3-adrenergných receptorov umiestnených na bielom tuku, a tým zvýšenie rýchlosti metabolizmu v tukových bunkách. Aj keď peptid môže zvýšiť expresiu hlavného lipolytického receptora tukových buniek, má to pravdepodobne len sekundárnu funkciu pri odbúravaní tuku. Štúdia ukázala, že dokonca aj myši bez týchto receptorov vykazovali stratu tuku po podaní AOD-9604.

Väčšina dostupných liekov na obezitu len potláča chuť do jedla alebo absorpciu potravy, ale iba málo z nich skutočne stimuluje metabolizmus tukov ako peptid AOD-9604, ktorý bol testovaný aj na ľuďoch ako liek na obezitu. Klinické štúdie testujúce liek na 300 obéznych pacientoch v Austrálii, ktorým ho podávali raz denne počas 12 týždňov, ukázali, že títo pacienti strojnásobili stratu hmotnosti v porovnaní s placebom. Ukázalo sa, že rýchlosť úbytku hmotnosti zostala počas skúšobného obdobia stabilná. Pacienti užívali šesť rôznych dávok – 0 mg (placebo), 1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg a 30 mg. Nakoniec strata hmotnosti v skupine s dávkou 1 mg bola o niečo vyššia ako hmotnosť dosiahnutá celosvetovo najpredávanejším liekom na obezitu na predpis v podobných štúdiách počas rovnakého obdobia, a to bez jeho nepríjemných vedľajších účinkov.

[3], [4]

2. AOD-9604 na funkciu a bolesti kĺbov

Ďalším účinkom, ktorý bol skúmaný a mohol by byť potenciálne z AOD-9604 využitý, je jeho pôsobenie na funkcie kĺbov a úľavu od bolesti. Výskumná štúdia vykonaná tentoraz na potkanoch vychádzala z aplikácie injekcií AOD-9604 priamo do artritických kĺbov zvierat. Výsledky štúdie priniesli poznatky, že injekcie využívajúce ultrazvukové navádzanie zvýšili regeneráciu chrupavky a kombinované injekcie AOD-9604 plus kyselina hyaulorónová (KH) boli oveľa účinnejšie. Účinnosť AOD-9604 pri liečbe základnej príčiny osteoartritídy bola preukázaná zmenami v hrubom klinickom vyšetrení, ako aj zmenami v mikroskopickej štruktúre chrupavky v postihnutých kĺboch. AOD-9604 tak môže byť účinný nielen ako liečba, ale aj ako prevencia. A hoci funguje dobre sám o sebe, zdá sa, že funguje lepšie v kombinácii s inou prospešnou zlúčeninou, ako je KH. Ďalší výskum peptidu by tak mohol odhaliť nové cesty na zlepšenie rastu a regenerácie chrupavky.

[5]

3. Ochorenie srdca a AOD-9604

Zníženie telesného tuku a hmotnosti priamo súvisí so znížením rizika srdcových ochorení. Preto môže mať AOD-9604 okrem účinkov na spaľovanie tukov aj priaznivé účinky na srdcovú funkciu. Niektoré dôkazy naznačujú, že AOD-9604 má priaznivé účinky na srdce aj nad rámec jeho schopnosti znižovať tukovú záťaž. Predpokladá sa, že tento peptid môže priamo ovplyvňovať metabolizmus a znižovať komplikácie nezávisle od jeho účinkov na obezitu.

[6]

Zdroje

  1. F. M. Ng, J. Sun, L. Sharma, R. Libinaka, W. J. Jiang, and R. Gianello, “Metabolic studies of a synthetic lipolytic domain (AOD9604) of human growth hormone,” Horm. Res., vol. 53, no. 6, pp. 274–278, 2000.
  2. H. Stier, E. Vos, and D. Kenley, “Safety and Tolerability of the Hexadecapeptide AOD9604 in Humans,” J. Endocrinol. Metab., vol. 3, no. 1–2, pp. 7-15–15, Apr. 2013. [Journal of Endocrinology & Metabolism]
  3. “Obesity drug codenamed AOD9604 highly successful in trials,” News-Medical.net, 16-Dec-2004. [Online]. Available: [Accessed: 24-May-2019].
  4. D. R. Kwon and G. Y. Park, “Effect of Intra-articular Injection of AOD9604 with or without Hyaluronic Acid in Rabbit Osteoarthritis Model,” Ann. Clin. Lab. Sci., vol. 45, no. 4, pp. 426–432, Jul. 2015.
  5. M. D. Jensen, “Potential role of new therapies in modifying cardiovascular risk in overweight patients with metabolic risk factors,” Obes. Silver Spring Md, vol. 14 Suppl 3, pp. 143S-149S, Jun. 2006.

Related products

Hexarelin 5mg
Hexarelín, známy aj ako Examorelín, predstavuje syntetický hexapeptid uvoľňujúci GH, ktorý v oblasti mozgu aktivuje receptor sekretagogu rastového hormónu (GHSR). Podobne ako iné peptidy, vrátane GHRP-6, je aj hexarelín analógom grelínu. Okrem uvoľňovania GH a neuroendokrinných účinkov preukazuje hexarelín priame kardiovaskulárne a kardioprotektívne...
  • Na sklade
25,00 €
Ipamorelin 5mg
Ipamorelín predstavuje syntetický pentapeptid odvodený od GHRP-1 a má veľmi silnú schopnosť uvoľňovať rastový hormón (GH). Účinnosť a sila uvoľňovania GH je porovnateľná s GHRP-6 in vitro aj in vivo. Avšak, na rozdiel od iných sekretagogov rastového hormónu, ipamorelín, veľmi prekvapivo, neindukuje významné zvýšenie hladín adrenokortikotropného hormónu...
  • Na sklade
22,50 €
CJC-1295 + DAC 5mg
CJC-1295+DAC je jedným z modifikovaných syntetických analógov hormónu uvoľňujúceho rastový hormón (GHRH). Pôsobí ako sekretagog rastového hormónu (GH) stimulujúci jeho hladinu, ako aj hladinu inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF-1), pričom zachováva nezmenenú pulzabilitu rastového hormónu. Z tejto stimulácie sa následne odvíjajú účinky peptidu...
  • Na sklade
54,17 €
Mod GRF 1-29 (CJC-1295 no DAC) 5mg
Mod GRF 1-29 je syntetický peptid identický s CJC-1295 bez zlúčeniny DAC. Ide o skrátený analóg hormónu uvoľňujúceho rastový hormón (GHRH), ktorý bol vyvinutý ešte v 80. rokoch 20. storočia z pôvodného GRF 1-29, avšak s cielene predĺženým polčasom premeny pre lepšie terapeutické využitie. Ukázalo sa, že táto modifikovaná verzia má podobné či dokonca až...
  • Na sklade
38,33 €
FRAGMENT 176-191
AOD 9604 5mg
29,17 €
Množstvo

Vážený zákazník,
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že dovoz látky AOD 9604 5mg do krajiny U.S.A. nie je povolený. Z tohto dôvodu Vám danú látku nemôžeme dodať. Veríme však, že si z našej ponuky budete vedieť vybrať iný produkt, ktorého sa dané obmedzenie netýka.
Ďakujeme za pochopenie.