Ipamorelin 5mg

Parameter Hodnota
Množstvo 5 mg
Jednotka 1 Vial
Fyzický vzhľad Škvrny prášku alebo gel
Salt form Acetate
Čistota peptidu ≥97%
Sekvencia Aib-His-D-2Nal-D-Phe-Lys-NH2
Molekulová hmotnosť 711.80
CAS 170851-70-4
Rozpustnosť NaCl / Sterilná / Bakteriostatická voda 1ml/vial
22,50 €
Na sklade
Množstvo

 

 

Použitie peptidu

Tento produkt slúži výhradne pre účely vedeckého výskumu a vývoja. Chemické látky nie je možné použiť ako liek, liečivo, účinnú látku, zdravotnícku pomôcku, kozmetický výrobok, látku pre výrobu kozmetického výrobku, ani ako látku pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu či výživový doplnok a ani akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách. Peptid je určený pre in vitro výskumné experimenty, ako napr. štúdie väzby receptora s ligandom, testy enzýmovej aktivity, testy bunkovej proliferácie, testy bunkovej signalizácie, mapovanie epitopov a iné.

Príjem peptidu

Peptidy sa dodávajú štandardným prepravným spôsobom a nevyžadujú chladenie. Peptidy sa dodávajú vo forme lyofilizovaného prášku. Viditeľný objem prášku sa môže medzi 2 vialkami obsahujúcimi rovnaké množstvo líšiť. Tento rozdiel by sa nemal vnímať s nedôverou. Niektoré peptidy, napríklad tie s krátkymi sekvenciami, sú vysoko hygroskopické, a preto môžu mať vzhľad gélu alebo môžu byť ťažko viditeľné.

Skladovanie lyofilizovaných peptidov

Lyofilizovaný peptid po prijatí skladujte pri teplote 4 °C alebo nižšej a mimo dosahu jasného svetla. Lyofilizované peptidy sú pri izbovej teplote stabilné niekoľko týždňov, ale pre dlhodobejšie skladovanie je bezpečnejšie uchovávať ich pri teplote -20 °C alebo nižšej. Vystavenie vlhkosti výrazne zníži dlhodobú stabilitu lyofilizovaných peptidov. Pred použitím peptid vyberte z chladu a nechajte ho zohriať na izbovú teplotu ešte predtým, ako odstránite viečko z nádoby, aby sa znížila absorpcia vlhkosti z okolitého prostredia.

Skladovanie peptidových roztokov

Čas použiteľnosti peptidových roztokov je obmedzený. Zmrazenie alikvót predĺži skladovateľnosť peptidu. Pri peptidoch vo forme roztoku sa celkovo akceptuje, že sú všeobecne stabilné 2 – 3 týždne pri teplote +4 °C a 3 – 4 mesiace pri teplote -20 °C. Vyhnite sa opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu, pretože to môže peptidy znehodnotiť.

Obmedzenie

Tento produkt nemôže byť expedovaný do Českej republiky.