Späť na produkty

AOD-9604

FRAGMENT 176-191

Dokumenty produktu

33,00 €
s DPH

33,00 € per piece

Na sklade

Dokumenty produktu

Vážený zákazník,
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že dovoz látky AOD-9604 do krajiny U.S.A. nie je povolený. Z tohto dôvodu Vám danú látku nemôžeme dodať. Veríme však, že si z našej ponuky budete vedieť vybrať iný produkt, ktorého sa dané obmedzenie netýka.
Ďakujeme za pochopenie.

Parameter Hodnota
Množstvo 5 mg
Jednotka 1 Vialka
Fyzický vzhľad Biely prášok
Salt form Acetate
Čistota peptidu ≥97%
Obsah peptidu ≥80%
Molekulový vzorec C78H123N23O23S2
Sekvencia Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe Disulfide bridge Cys7-Cys15
Molekulová hmotnosť 1815.12
CAS 221231-10-3
Plnivo Mannitol
Rozpustnosť Sterilná / Bakteriostatická voda 2,5ml/vial
TFA content <1% TFA

 

 

Použitie

Tento produkt slúži výhradne pre účely vedeckého výskumu a vývoja. Chemické látky nie je možné použiť ako liek, liečivo, účinnú látku, zdravotnícku pomôcku, kozmetický výrobok, látku pre výrobu kozmetického výrobku, ani ako látku pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu či výživový doplnok a ani akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách.

Skladovanie Lyofilizovaných Peptidov

Peptidy sa dodávajú vo forme lyofilizovaného prášku. Krátkodobé teplotné výkyvy neovplyvnia kvalitu a účinnosť produktov počas ich prepravy. Pri izbovej teplote sú peptidy v lyofilizovanej forme stabilné po dobu niekoľkých týždňov. Lyofilizované peptidy odporúčame skladovať v mrazničke pri teplote -20 ºC. Prevažná väčšina lyofilizátov môže byť pri uvedenej teplote stabilná po dobu niekoľkých rokov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov.

Skladovanie Rekonštituovaných Peptidov

Rekonštitúcia je proces zriedenia lyofilizovaného prášku s rozpúšťadlom. Odporúčané rozpúšťadlo je Bakteriostatická voda alebo Roztok Sterilnej Vody. Roztok Chloridu Sodného neodporúčame pretože môže spôsobovať zrazeniny. Pred rekonštitúciou ponechajte lyofilizované peptidy temperovať na izbovú teplotu. Po rekonštitúcii je životnosť peptidov obmedzená. Rekonštituované peptidy odporúčame skladovať v chladničke pri teplote 2-8 ºC. Prevažná väčšina peptidov v roztoku môže byť pri uvedenej teplote stabilná minimálne po dobu 3 týždňov. Pri teplote skladovania -20 ºC môžu byť peptidy v roztoku stabilné po dobu 3 mesiacov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov.

Obmedzenie

Tento produkt nemôže byť expedovaný do Austrálie, Kanady, Českej republiky, Číny, Talianska, Francúzska, Nemecka, Japonska, Nového Zélandu, Ruska, Španielska, Švajčiarska, Veľkej Británie a Spojených Štátov Amerických.