Chlorid Sodný 0,9% 10ml

Roztok Chloridu Sodného 0,9% 10 ml (NaCl)

Chlorid Sodný 0,9% 10ml

Produkt slúži ako rozpúšťadlo pre rekonštitúciu lyofilizovaných peptidov. Tento produkt slúži výhradne pre účely vedeckého výskumu a vývoja. Chemické látky nie je možné použiť ako liek, liečivo, účinnú látku, zdravotnícku pomôcku, kozmetický výrobok, látku pre výrobu kozmetického výrobku, ani ako látku pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu či výživový doplnok a ani akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách. Používajte len pre vedecké a výskumné účely. Produkt nie je určený na diagnostické alebo terapeutické účely, neslúži ako zdravotnícka pomôcka.

Na sklade
7,50 €
Množstvo
Množstvo:
10 ml
Jednotka:
1 fľaša
Fyzický vzhľad:
Priehľadná tekutina
CAS:
7647-14-5

Skladovanie

Udržujte tesne uzatvorené na suchom a chladnom mieste.

Odporúčame vám tieto produkty

BPC-157 5mg
BPC-157, synteticky vyrobený penta-dekapeptid, fragment proteínu Body Protective Compound (BPC), ktorý bol objavený a izolovaný z ľudskej žalúdočnej šťavy, predstavuje sekvenciu 15 aminokyselín podobnú tej, ktorá sa nachádza v ľudskom BPC. Vo viacerých výskumných štúdiách na zvieratách a kultivovaných bunkách sa ukázalo, že tento peptid urýchľuje hojenie...
  • Na sklade
25,00 €
AOD 9604 5mg
AOD-9604, lipolytický peptidový analóg, ktorý bol ešte koncom deväťdesiatych rokov odvodený z ľudského rastového hormónu (HGH), vznikol modifikáciou z rezíduí HGH 176-191. Táto modifikovaná látka primárne pôsobí hlavne na spaľovanie tukov a liečbu obezity, pričom mechanizmus, akým sa to presne deje sa naďalej skúma. Stimuluje totiž odbúravanie zásobárne...
  • Na sklade
29,17 €
Ipamorelin 5mg
Ipamorelín predstavuje syntetický pentapeptid odvodený od GHRP-1 a má veľmi silnú schopnosť uvoľňovať rastový hormón (GH). Účinnosť a sila uvoľňovania GH je porovnateľná s GHRP-6 in vitro aj in vivo. Avšak, na rozdiel od iných sekretagogov rastového hormónu, ipamorelín, veľmi prekvapivo, neindukuje významné zvýšenie hladín adrenokortikotropného hormónu...
  • Na sklade
22,50 €
Thymosin Beta-4 (TB-500) 10mg
Thymosin Beta-4 (Tβ4), tiež nazývaný TB-500, je syntetická verzia prírodného peptidu pozostávajúceho zo 43 aminokyselín. Tento prirodzene sa vyskytujúci peptid hrá dôležitú úlohu pri oprave a regenerácii poškodených buniek a tkanív znížením apoptózy, zápalu a mikrobiálneho rastu po poranení. Uvoľňujú ho rôzne typy buniek, vrátane krvných doštičiek a...
  • Na sklade
62,50 €
Roztok Chloridu Sodného 0,9% 10 ml (NaCl)
Chlorid Sodný 0,9% 10ml
7,50 €
Množstvo