Späť na produkty

BPC-157

BPC-157

Dokumenty produktu

28,00 €
s DPH

28,00 € per piece

Na sklade

Dokumenty produktu

Parameter Hodnota
Množstvo 5 mg
Jednotka 1 Vialka
Fyzický vzhľad Biely prášok
Salt form Acetate
Čistota peptidu ≥97%
Obsah peptidu ≥80%
Molekulový vzorec C62H98N16O22
Sekvencia Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val
Molekulová hmotnosť 1418.67
CAS 137525-51-0
Plnivo None
Rozpustnosť NaCl / Sterilná / Bakteriostatická voda 1ml/vial
TFA content <1% TFA

 

 

Použitie

Tento produkt slúži výhradne pre účely vedeckého výskumu a vývoja. Chemické látky nie je možné použiť ako liek, liečivo, účinnú látku, zdravotnícku pomôcku, kozmetický výrobok, látku pre výrobu kozmetického výrobku, ani ako látku pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu či výživový doplnok a ani akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách.

Skladovanie Lyofilizovaných Peptidov

Peptidy sa dodávajú vo forme lyofilizovaného prášku. Krátkodobé teplotné výkyvy neovplyvnia kvalitu a účinnosť produktov počas ich prepravy. Pri izbovej teplote sú peptidy v lyofilizovanej forme stabilné po dobu niekoľkých týždňov. Lyofilizované peptidy odporúčame skladovať v mrazničke pri teplote -20 ºC. Prevažná väčšina lyofilizátov môže byť pri uvedenej teplote stabilná po dobu niekoľkých rokov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov.

Skladovanie Rekonštituovaných Peptidov

Rekonštitúcia je proces zriedenia lyofilizovaného prášku s rozpúšťadlom. Odporúčané rozpúšťadlo je Bakteriostatická voda, roztok Sterilnej vody alebo fyziologický roztok Chloridu Sodného 0,9% (NaCl). Pred rekonštitúciou ponechajte lyofilizované peptidy temperovať na izbovú teplotu. Po rekonštitúcii je životnosť peptidov obmedzená. Rekonštituované peptidy odporúčame skladovať v chladničke pri teplote 2-8 ºC. Prevažná väčšina peptidov v roztoku môže byť pri uvedenej teplote stabilná minimálne po dobu 3 týždňov. Pri teplote skladovania -20 ºC môžu byť peptidy v roztoku stabilné po dobu 3 mesiacov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov.