Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • GHRP-2

  Definícia

  GHRP-2 (známy aj ako KP 102) je syntetický hexapeptid, peptid uvoľňujúci rastový hormón (GHRP), ktorý pôsobí na hypotalamus a hypofýzu, čím podporuje uvoľňovanie rastového hormónu s miernym stimulačným účinkom na PRL, ACTH a hladiny kortizolu (Arvat et al., 1997). GHRP-2 patrí k druhej generácii GHRP hneď po GHRP-6. V porovnaní s GHRP-6 sa GHRP-2 považuje za účinnejší z hľadiska stimulácie rastového hormónu, pretože udržuje maximálne zvýšenie hladiny rastového hormónu po dlhší čas. Ukázalo sa, že GHRP-2 zvyšuje hladiny IGF-1 (rastový faktor podobný inzulínu 1) a ešte lepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa podáva spolu s hormónom uvoľňujúcim rastový hormón (GHRH). Má krátky biologický polčas rozpadu s maximálnou koncentráciou približne pri 15 minútach, no nie dlhší ako 60 minút po podaní. Prirodzený fyziologický systém odpovedá na tento peptid zvýšením hladín kalciových iónov vstupujúcich do buniek spolu so zvýšeným uvoľňovaním rastových hormónov ako odpoveď na vysokú amplitúdu pulzácie GHRP-2 (Wu et al., 1994). GHRP-2 a iné analógy grelínu zvyšujú počet somatotropných buniek zapojených do pulzovania RH inhibíciou somatostatínu, GHRH zvyšuje amplitúdu pulzov prostredníctvom buniek hypofýzy alebo somatotropných buniek iným spôsobom. Na rozdiel od grelínu nie je GHRP-2 lipogénny, čo znamená, že nepodporuje ukladanie tuku. Začiatkom 90. rokov prebehla jedna z najznámejších štúdií, ktorá sa neskôr v roku 1997 publikovala v odbornom časopise o endokrinológii a metabolizme Journal of Endocrinology and Metabolism. Táto štúdia podložila teóriu, že peptidy uvoľňujúce rastové faktory (vrátane Ipamorelínu a GHRP-6) môžu pomôcť deťom a dospelým s nedostatkom rastového hormónu. Po týchto veľkých vedeckých štúdiách sa začal GHRP-2 vyrábať vo veľkých množstvách. Aj iné vedecké laboratóriá potvrdili výsledky zo svojich štúdií, ktoré svedčia o tom, že GHRP-2 môže skutočne pomôcť tým, ktorým chýba schopnosť produkovať adekvátny ľudský rastový hormón. Pri užívaní GHRP-2 sa však výsledky budú líšiť, keďže jednotlivci odpovedajú rôzne na základe somatotropných buniek hypofýzy a rozdielov v subtypoch GHRP receptorov. Vo fyziologickom systéme sú účinky blokované angatonistami GRF receptorov, ktoré pôsobia prostredníctvom rozdielneho receptora ako je ten obsadený skoršími GHRP.

  Špecifikácia

  Molekulová hmotnosť: 746.91 g/mol
  Molekulový vzorec: C45H55N9O6
  Molekulová sekvencia: H-D-Ala-D-2-Nal-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
  CAS: 158861-67-7

  Pozitívne účinky

  Grelín reguluje sekréciu rastového hormónu. Je produkovaný v žalúdku a  do značnej miery je regulovaný príjmom potravy. Štúdie ukázali, že hladina grelínu stúpa v čase pôstu a očakávania jedla. GHRP-6 napodobňuje účinky grelínu, keď je žalúdok v stave pôstu. Z uvedeného dôvodu budú užívatelia tohto peptidu pociťovať extrémny hlad. GHRP-2 spôsobuje to isté s rozdielom, že intenzita hladu bola výrazne znížená. To však neznamená, že GHRP-2 nezvýši hlad u väčšiny užívateľov (ako môžete vidieť v doleuvedenej tabuľke).

  „Food intake“ - Príjem potravy

  Tento jediný polypeptidový reťazec zložený zo šiestich aminokyselín je peptid uvoľňujúci rastový hormón. Tento hexapeptid nielen stimuluje uvoľňovanie grelínu, ale tiež upravuje produkciu nízkej úrovne rastového hormónu. Jednoducho povedané, GHRP-2 je dokonale navrhnutý na uvoľňovanie ľudského rastového hormónu z hypofýzy. Ukázalo sa, že tieto mechanizmy podporujú aktívne telesné zisky u chudých jednotlivcov. Vzhľadom k tomu, že GHRP-2 je agonista grelínu, podporuje vylučovanie ľudského rastového hormónu v dvojitom procese. Po prvé, pôsobí na zvýšenie hladiny rastového hormónu amplifikáciou transdukcie. Okrem toho potláča aktivitu somatostatínu (hormón, ktorý obmedzuje uvoľňovanie rastového hormónu). Vďaka týmto účinkom je GHRP-2 perfektnou voľbou pre zvýšenie hladín endogénneho rastového hormónu.

  Najčastejšie pozitívne účinky pri aplikovaní GHRP-2 sú zníženie telesného tuku, zvýšenie svalovej hmoty, zlepšenie spánku, zvýšenie produkcie IGF-1, zvýšenie hustoty kostí a bunkovej opravy. GHRP-2 je veľmi účinný peptid, či už v rámci využitia jeho omladzovacích účinkov (anti-aging) alebo v rámci využitia jeho učinkov zvýšenia nárastu čistej svalovej hmoty. Napriek faktu, že GHRP-2 má zopár miernych vedľajších účinkov, tento peptid nezníži prirodzenú produkciu rastového hormónu ako exogénny rHGH (Somatropín). Užívanie peptidu GHRP-2 spolu s peptidmi GHRH za považuje bezpečné a zároveň efektívne spôsob pri dodržiavaní odporučeného dávkovania.

  Vedľajšie účinky

  Peptid GHRP-2 účinnejšie stimuluje uvoľňovanie rastového hormónu než GHRP-6. Čo sa týka nežiadúcich vedľajších účinkov, je GHRP-2 hneď po Ipamorelíne najmiernejším GHRP peptidom v porovnaní s Hexarelínom alebo GHRP-6. Pri odporúčanej dávke môže mierne zvýšiť hladiny prolaktínu a kortizolu. Tento nárast je stále v medziach normy, hoci dávky nad 200 mcg by mohli predstavovať koniec normálneho rozmedzia. Pri vyššej dávke ako je odporúčaná dávka je potrebné dávať pozor na desenzibilizáciu (zníženie citlivosti receptorov) okrem samotného zvýšenia hladiny prolaktínu a kortizolu. GHRP-2 po aplikácii vyvoláva aj pocit hladu ale v porovnaní s GHRP-6 spôsobuje tento efekt v oveľa menšej intenzite. Môže tiež mierne zadržiavať vodu a znižovať citlivosť na inzulín. Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidu pociťovali miernu únavu, pocit letargie alebo svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie peptidu. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.

  Výhradne na výskumné účely

  Napriek tomu, že funkcie a mechanizmy GHRP-2 sa v rozsiahlej miere skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch, ktoré môžu byť späté s GHRP-2, mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6918245#section=Top

  Buy peptide