14-17.6. Víkendová akcia: 13% na všetky produkty s kódom PPAVZJ

Peptid GHRP-2

GHRP-2 (známy aj ako KP 102) je syntetický hexapeptid, peptid uvoľňujúci rastový hormón (GHRP), ktorý pôsobí na hypotalamus a hypofýzu, čím podporuje uvoľňovanie rastového hormónu s miernym stimulačným účinkom na hladiny prolaktínu, ACTH a kortizolu. GHRP-2 sa považuje za skutočný hGH sekretagóg, pretože stimulujte vylučovanie vlastného hGH.  V štúdiách sa ukázalo, že ľudský rastový hormón podporuje aktívnu telesnú hmotu a znižuje adipozitu (tuk). Dokázalo sa, že GHRP2 veľmi účinne stimuluje produkciu GH u osôb, ktorí sa zúčastnili výskumu. Má krátky biologický polčas rozpadu s maximálnou koncentráciou približne pri 15 minútach a nie dlhší ako 60 minút po podaní.

Interakcie medzi GHRP-2 a GRF analógom (CJC-1295/i)

Je dôležité vedieť, že GHRP-2 sa nepodobá žiadnym hormónom uvoľňujúcim rastové hormóny (GHRH), ako je Sermorelin a CJC-1295, pretože pôsobí na odlišné receptory.  K lepším výsledkom však došlo, keď sa podával spolu s hormónom uvoľňujúcim rastový hormón (GHRH) ako je modifikovaný GRF 1-29 alebo CJC-1295 + DAC. Prirodzene tieto GHRP-2 peptidové receptory interagujú s hormónom nazývaným grelín. Peptid uvoľňujúci rastový hormón 2 je komerčne syntetizovaný, neprirodzený superanalóg GHRP-6, ktorý má silný stimulačný účinok na vylučovanie rastového hormónu (GH) s miernym stimulačným účinkom na PRL, ACTH a hladiny kortizolu (Arvat et al., 1997). Takisto je syntetickým agonistom grelínu, ktorý sa viaže s receptorom sekretagógu rastového hormónu (GH). Ukázalo sa, že GHRP-2 ovplyvňuje a podporuje vylučovanie rastového hormónu.  Prirodzený fyziologický systém odpovedá na tento peptid zvýšením hladín kalciových iónov vstupujúcich do buniek spolu so zvýšeným uvoľňovaním rastových hormónov (Wu et al., 1994).

Porovnanie GHRP-2 a GHRP-6 (Hexapeptid uvoľňujúci rastový hormón)

GHRP-2 patrí k druhej generácii GHRP hneď po GHRP-6. V porovnaní s GHRP-6 sa GHRP-2 považuje za oveľa účinnejší z hľadiska stimulácie rastového hormónu, pretože udržuje maximálne zvýšenie hladiny rastového hormónu po dlhší čas. Ukázalo sa, že GHRP-2 zvyšuje hladiny IGF-1 (rastový faktor podobný inzulínu 1) a ešte lepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa podáva spolu s hormónom uvoľňujúcim rastový hormón (GHRH) Má krátky biologický polčas rozpadu s maximálnou koncentráciou približne pri 15 minútach, no nie dlhší ako 60 minút po podaní. Prirodzený fyziologický systém odpovedá na tento peptid zvýšením hladín kalciových iónov vstupujúcich do buniek spolu so zvýšeným uvoľňovaním rastových hormónov ako odpoveď na vysokú amplitúdu pulzácie GHRP-2 (Wu et al., 1994). GHRP-2 a iné analógy grelínu zvyšujú počet somatotropných buniek zapojených do pulzovania GH inhibíciou somatostatínu, GHRH zvyšuje amplitúdu pulzov prostredníctvom buniek hypofýzy alebo somatotropných buniek iným spôsobom. Na rozdiel od grelínu nie je GHRP-2 lipogénny, čo znamená, že nepodporuje ukladanie tuku. Hoci grelín zohráva veľkú úlohu pri hlade, GHRP-2 ako analóg grelínu nezvyšuje významne chuť do jedla.

Využitie GHRP-2 ako sekretagógu rastového hormónu

Využitie GHRP-2 ako sekratagógu rastového hormónu (GHS) sa skúmalo v rozsiahlej miere. Vedci objavili, že peptid uvoľňujúci rastový hormón 2 zvyšuje prirodzenú tvorbu rastového hormónu (GH). Začiatkom 90. rokov prebehla jedna z najznámejších štúdií, ktorá sa neskôr v roku 1997 publikovala v odbornom časopise o endokrinológii a metabolizme Journal of Endocrinology and Metabolism.  Táto štúdia podložila teóriu, že peptidy uvoľňujúce rastové faktory (vrátane ipamorelínu a GHRP-6) môžu pomôcť deťom a dospelým s nedostatkom rastového hormónu. Po týchto veľkých vedeckých štúdiách sa začal GHRP-2 vyrábať vo veľkých množstvách. Aj iné vedecké laboratóriá potvrdili výsledky zo svojich štúdií, ktoré svedčia o tom, že GHRP-2 môže skutočne pomôcť tým, ktorým chýba schopnosť produkovať adekvátny ľudský rastový hormón. Pri užívaní GHRP-2 sa však výsledky budú líšiť, keďže jednotlivci odpovedajú rôzne na základe somatotropných buniek hypofýzy a rozdielov v subtypoch GHRP receptorov. Vo fyziologickom systéme sú účinky blokované angatonistami GRF receptorov, ktoré pôsobia prostredníctvom rozdielneho receptora ako je ten obsadený skoršími GHRP.

Výhradne na výskumné účely

Napriek tomu, že funkcie a mechanizmy GHRP-2 sa v rozsiahlej miere skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch, ktoré môžu byť späté s GHRP-2, mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

Referencie

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6918245#section=Top

Kúpiť peptid