• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Ktoré peptidy zlepšujú minerálnu hustotu kostí pri osteoporóze?

  Osteoporóza, rednutie kostí, je dnes veľmi častým ochorením kostrového systému, látkovej výmeny kostného tkaniva. Vedie k zvýšenej krehkosti kostí a väčšej náchylnosti kostí na zlomeniny. V dôsledku narušenia mikroarchitektúry v kostnom tkanive je hojenie zlomenín u pacientov s osteoporózou často veľmi komplikované a trvá dlhší čas. Za najčastejšie príčiny osteoporózy sa uvádzajú napríklad menopauza, starnutie organizmu, metabolické ochorenia, genetické faktory, faktory životného štýlu ap.

  A ako s osteoporózou súvisia naše peptidy?

  Nedávne štúdie ukázali, že 4 peptidy majú na osteoporózu pozitívne liečebné účinky. Sú nimi BPC-157, AOD-9604, MOTS-c a peptid 11R-VIVIT. V nasledujúcich riadkoch si priblížime prvé dva z nich a výskumy, ktoré boli v tejto súvislosti vykonávané na zvieratách.

  Predstavenie peptidu BPC-157

  BPC-157 (Body Protection Compound - 157) predstavuje pentadekapeptid vytvorený z 15 aminokyselín. Ide o syntetickú aminokyselinovú sekvenciu, ktorá sa podobá na prirodzene sa vyskytujúci komplex v ľudskej žalúdočnej šťave. Výskumy preukázali, že BPC-157 napomáha pri hojení rôznych druhov rán a šliach (vrátane pretrhnutej Achillovej šľachy), urýchľuje hojenie popálenín, celkovo pôsobí protizápalovo, podporuje regeneráciu pečene, trávenie, chráni tráviace orgány, je prevenciou voči vzniku žalúdočných vredov a regeneruje aj tkanivá GI traktu. Dokáže úspešne regenerovať šľachy, väzy, mozog, kosti ap.

  BPC-157 proti osteoporóze

  Štúdia na zvieratách, konkrétne na potkanoch, preukázala účinky BPC-157 v možnom zlepšení hojenia zlomenín a rán. Príčiny vzniku osteoporózy sú naozaj rôzne a presný proces a mechanizmu sa stále skúma a objasňuje. Môžeme uviesť príklad gastrektómie, kde môže tiež nastať predpoklad vzniku osteoporózy, metabolickej aberácie a rizika vzniku zlomenín. Preto dodávanie žalúdočného peptidu s osteogénnou aktivitou je viac ako žiaduce. Vráťme sa však k štúdiám peptidu BPC-157 a tomu, ako prebiehali a čo sa pri nich zistilo.

  Pri ďalšej štúdii na zvieratách vedci skúmali a preukazovali účinky BPC-157 na králikoch. Králiky mali segmentálny osteo periostálny kostný defekt, ktorý bol pri všetkých kontrolných jedincoch nedoliečený počas 6 týždňov. BPC-157 bol podávaný kontinuálne perkutánne  intramuskulárne priamo do miesta kostného defektu. Výsledky sa vyhodnocovali v 2-týždenných intervaloch. Králikom sa na porovnanie lokálne perkutánne aplikovala autológna kostná dreň. Pri štandardnej liečbe bol kostný defekt ihneď po vzniku vyplnený autológnym kortikálnym štepom. Kontrolné jedince mali poranenia ošetrené len fyziologickým roztokom.

  Ukázalo sa, že BPC-157 výrazne zlepšil hojenie segmentálnych kostných defektov. Napríklad po podaní BPC-157 vidno podobné účinky, ako po lokálnej aplikácii kostnej drene alebo autológneho kortikálneho štepu, a to podľa rádiografie, povrchu kalusu, mikrofoto denzitometrie, kvantitatívnej histomorfometrie (10 mg/kg telesnej hmotnosti i.m. počas 14 dní) alebo (10 ng/kg telesnej hmotnosti i.m. počas 14 dní).

  Keby sme to zhrnuli dá sa povedať, že intramuskulárne podávanie BPC-157 poskytlo výsledky účinkov porovnateľné s podávaním perkutánnej injekcie autológnej kostnej drene alebo autológneho kostného štepu . Účinky boli preukázané aj po lokálnej aplikácii BPC-157. Peptid by takto mohol byť základom budúceho riešenia kostných defektov v komplikovaných prípadoch, či už by aplikácia bola intramuskulárna alebo lokálna. Navyše v toxikologických testoch bol peptid preukázaný ako zjavne netoxický, dokonca aj pri veľkých dávkach. Ukázalo sa teda, že význam žalúdka pre homeostázu kostí je nanajvýš veľký.

  Peptid AOD-9604

  AOD-9604 predstavuje peptidový fragment rastového hormónu (GH) bez proliferatívnych účinkov, ktorý preukazuje niekoľko efektov na kosti. Je to 8 % fragment molekuly GH aktivujúci IGF-1, hormón podobný inzulínu, a aj priame bunkové dráhy. AOD-9604 však nepôsobí na dráhu IGF-1, ktorá spôsobuje významnú inzulínovú rezistenciu. Tento produkt sa čoraz úspešnejšie používa pri liečbe lokálnych bolestí: napr. zápalu šliach, osteoartrózy, ap.

  AOD-9604 proti osteoporóze

  Na králikoch s osteoartrózou kolena vyvolanou kolagenázou skúmali vedci z Južnej Kórey účinky intraartikulárnych injekcií AOD-9604, aplikovaných do kĺbu s alebo bez kyseliny hyalurónovej (HA).

  Štúdia prebiehala tak, že 32 dospelým novozélandským bielym králikom bolo náhodne podaných 2 mg kolagenázy typu II, dvakrát do každého kolenného kĺbu. Následne sa skupine 1 začali podávať každý týždeň injekcie 0,6 ml fyziologického roztoku, skupine 2  zase 6 mg kyseliny hyalurónovej, skupine 3 sa podávalo 0,25 mg AOD-9604 a skupine 4 sa podávalo 0,25 mg AOD-9604 spolu so 6 mg kyseliny hyalurónovej. Po prvej intraartikulárnej injekcii kolagenázy sa každá injekcia podávala počas 4 - 7 týždňov. Stupeň degenerácie chrupavky bol hodnotený pomocou morfologických a histopatologických nálezov (viď obrázok 1). Stupeň krívania bol pozorovaný počas 8 týždňov od prvej injekcie kolagenázy.

  Aké boli nakoniec výsledky prevedenej štúdie a ktorá skupina preukazovala väčšie či menšie symptómy na chrupavke?

  Hrubé morfologické a histopatologické nálezy na chrupavke kolena zo 4 rôznych skúmaných skupín sú znázornené na obrázku 1. Použitím tejto metódy na porovnanie výsledkov bolo skóre degenerácie chrupavky významne vyššie v skupine 1, ktorej bol podávaný len fyziologický roztok, než v skupinách 2, 3 a 4 a výrazne nižšie v skupine 4, ktorá dostávala AOD-9604 spolu s kyselinou hyalurónovou, než v skupinách 2 a 3. Dĺžka krívania v skupine 4, ktorej bol podávaný AOD-9604 + HA, bola výrazne kratšia ako v skupinách 1, 2 a 3. Obdobie krívania v skupine 1 bolo výrazne dlhšie ako v skupinách 2 a 3.

  Obrázok 1:
  Hrubé morfologické (obdĺžnikové oblasti) a histologické (sfarbené hematoxylínom a eozínom, × 40 a × 100) nálezy osteoartritídy kolena v štyroch skupinách. Skupina 1: normálny fyziologický roztok (A,E,I), skupina 2: kyselina hyalurónová (B,F,J), skupina 3: AOD-9604 (C,G,K), skupina 4: AOD-9604 spolu s kyselinou hyalurónovou (D,H, L).

  Celkovo možno teda na záver uviesť, ako vyplýva z výsledkov štúdie na králikoch s osteoartrózou vyvolanou kolagenázou, že intraartikulárne injekcie AOD-9604, pomocou ultrazvukového navádzania, zlepšili regeneráciu chrupavky kolena. Ďalej môžeme konštatovať, že kombinované injekcie AOD-9604 s kyselinou hyalurónovou boli účinnejšie ako injekcia kyseliny hyalurónovej alebo peptid AOD-9604 aplikované samostatne.

  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.

  Zdroje:

  Dong Rak Kwon and Gi Young Park. Effect of Intra-articular Injection of AOD9604 with or without Hyaluronic Acid in Rabbit Osteoarthritis Model. Annals of Clinical & Laboratory Science, vol. 45, no. 4, 2015.

  Šebečić, B, et al. Osteogenic Effect of a Gastric Pentadecapeptide, BPC-157, on the Healing of Segmental Bone Defect in Rabbits: a Comparison with Bone Marrow and Autologous Cortical Bone Implantation. Bone, vol. 24, no. 3, 1999, pp. 195–202., doi:10.1016/s8756-3282(98)00180-x.