• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Peptid BPC-157

  BPC-157 (Body Protection Compound-157) je pentadekapeptid vytvorený z 15 aminokyselín.  Sekvencia aminokyselín v BPC-157 je podobná sekvencii aminokyselín v časti ľudského BPC.  Ľudský BPC sa nachádza v žalúdočnej šťave. Pokusy ukázali, že BPC-157 podporuje hojenie rán, vrátane poranení šliach ako pretrhnutie Achillovej šľachy u potkanov. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať pravdepodobný mechanizmus, ktorý BPC-157 využíva na urýchlenie hojaceho procesu v poranenej šľache. Štúdia použila dve skupiny šľachových explantátov. Jedna skupina sa kultivovala v médiu obsahujúcom BPC-157 a druhá v médiu bez BPC-157. V týchto kultúrach sa potom pozorovali výrastky šľachových fibroblastov. Takéto výrastky naznačovali regeneráciu šľachy. Výsledky odhalili, že rast explantátov sa významne zrýchlil v kultúre obsahujúcej BPC-157 v porovnaní s kultúrou bez BPC-157. Okrem toho MTT test ukázal, že BPC-157 nemá priamy vplyv na bunkovú proliferáciu v kultúre odvodenej z Achillovej šľachy potkanov. Výsledky však ukázali aj to, že BPC-157 významne zvýšil prežívanie buniek pod oxidačným stresom. Navyše test migrácie s Transwell filtrom ukázal, že BPC-157 v závislosti od dávky významne zvýšil migráciu fibroblastov in vitro. BPC-157 v závislosti od dávky zvýšil aj rozptýlenie fibroblastov v kultivačných miskách.

  Farbenie FITC-faloidínom preukázalo, že BPC-157 vyoláva vo fibroblastoch tvorbu F-aktínu. Podobne, pomocou Western blot analýzy sa detegovala tvorba a aktivácia paxilínu a proteínov FAK . Western blot analýza takisto ukázala, že BPC-157 zvyšuje mieru fosforylácie paxilínu a proteínov FAK  bez toho, že by ovplyvnil vytvorené množstvo.

  Z toho možno vyvodiť, že BPC-157 zvyšuje rast ex-vivo a bunkovú migráciu fibroblastov odvodených  z explantátov šliach potkanov in-vitro. Navyše BPC-157 zvyšuje aj pravdepodobnosť prežívania buniek pod oxidačným stresom. Tieto účinky BPC-157 sú pravdepodobne sprostredkované aktiváciou (prostredníctvom fosforyl-u) bielkovinového FAK-paxilin mostu.

  Výhradne na výskumné účely

  Napriek tomu, že účinky a prínosy BPC-157 sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch BPC-157 mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/108101#section=Top

  Kúpiť peptid