• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Peptid AOD-9604

  Peptidový fragment rastového hormónu 177-191, známy aj ako AOD-9604 alebo Tyr-hGH fragment 177-191 je modifikovaná forma aminokyselín 177-191 polypeptidu GH. Výskumníci z Monašskej univerzity objavili, že účinky GH na znižovanie tuku pravdepodobne kontroluje malá oblasť v blízkosti konca molekuly rastového hormónu. Táto oblasť, ktorá pozostáva z aminokyselín 177-191, predstavuje menej než 10 % celkovej  veľkosti molekuly GH a zdá sa, že nemá žiadny vplyv na rast ani inzulínovú rezistenciu. Napodobňuje spôsob, akým prirodzený rastový hormón reguluje metabolizmus tukov, no bez vedľajších účinkov na krvný cukor a rast, ktoré možno pozorovať pri nemodifikovanom rastovom hormóne. Podobne ako rastový hormón, AOD-9604 stimuluje lipolýzu (rozkladanie tuku) a inhibuje lipogenézu (premenu beztukových potravín na telesný tuk) tak v laboratórnych testoch, ako aj u zvierat a ľudí.

  Laboratórne testy a úbytok tuku

  V laboratórnych testoch na tukových bunkách z hlodavcov, prasiat, psov a ľudí uvoľňoval fragment GH tuk špecificky z tukových buniek, no nie z buniek s nízkym obsahom tuku, znižoval hromadenie tuku vo všetkých tukových bunkách a podporoval spaľovanie tuku. U hlodavcov (potkanov a myší) znižoval fragment GH telesný tuk u obéznych zvierat, podporoval spaľovanie tuku bez zmeny v konzumácii jedla alebo podporovania rastu  (keďže nezvyšuje hladiny IGF) a bez ďalších nechcených účinkov rastového hormónu. Dávka 500 mcg fragmentu GH 177-191 denne počas 30 dní, ktorá sa použila vo výskume, znížila telesný tuk v strednej oblasti brucha tak u obéznych ľudí, ako aj u ľudí s nadváhou a priemernou váhou.

  AOD-9604 ako aktívny skrátený peptid HGH

  Fragment GH 177-191 alebo AOD-9604 je analóg faktora uvoľňujúceho rastový hormón (GRF), ktorý vysiela účinky rastového hormónu. Je to 15-mérový peptidový zvyšok C-konca HGH, ku ktorému je na N-terminálnom konci pridaný tyrozín. Tento synteticky tvorený hormón je vďaka mnohým prínosom veľmi známy vzpieračom a kulturistom. Štúdie tvrdia, že znižuje nadmerné adipózne tkanivá, napríklad v oblasti brucha, zvyšuje svalovú hmotu a podporuje obsah tukov tela.

  In vivo účinky týchto segmentov syntetického peptidu AOD-9604 sa skúmali vo svale laboratórnych myší. Výskumy ukazujú, že AOD-9604 navodzuje krátkodobé zvýšenie krvnej glukózy a trvalejšie zvýšenie plazmového inzulínu spolu s ďalšmi fragmentmi ako sú 172-191, 176-191 a 178-191. Okrem toho sa výskumníci domnievajú, že funkčnosť peptidu nezávisí len od informačnej sekvencie, ale musí mať aj správnu fyzikálnu konfiguráciu (Ng and Borstein, 1978). Keďže sa tento fragment vyznačuje vysokou prístupnosťou pre proteázy a je bohatý na prolín, dokázalo sa, že ovplyvňuje konformačnú zmenu v cytoplazmatickej doméne pruhu 3 erytrocytového membránového proteínu, kde slúži ako pánt na otáčanie dvoch subdomén. To potom naznačuje, že takýto zvyšok hrá významnú úlohu pri konformačných zmenách, ktoré sa potom na naviazanie periférneho proteínu v niektorých bunkách tela (Low et al. 1984).

  V ďalšej štúdii na zvieratách prišli Ng a kol. (2000) na to, že 500 mcg dávkovanie spomínaného hormónu zvyšuje lipolytickú aktivitu v adipóznych tkanivách bez negatívneho vplyvu na hladinu krvnej glukózy. A hoci sa správa ako ľudský rastový hormón (GH), nespôsobuje hyperglykémiu, pretože nesúperí s GH, môže sa použiť na odstránenie nadbytočného brušného tuku, čo je významný aspekt pri lipodystrofii spojenej s HIV.

  AOD-9604 sa vyznačuje schopnosťou spaľovať adipózne tkanivo, pričom zvyšuje výdaj energie, svalovú hmotu a oxidáciu tukov. Všetky štúdie poukázali na fakt, že fragment je účinný pri obezite a úbytku tuku, a je oveľa bezpečnejší ako jeho náprotivok ľudský rastový hormón.

  Výhradne na výskumné účely

  Napriek tomu, že účinky a prínosy AOD-9604 sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a postrehy spojené s AOD-9604 a jeho celkovým pôsobením, mechanizmom a prínosmi mali byť zásadne výsledkom výskumu pod prísnym odborným dohľadom.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/71300630#section=Top

  Kúpiť peptid