Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Ako funguje SEMAX?

  Semax je peptidový liek založený na fragmente adrenokortikotropného hormónu (ACTH).

  V Rusku sa Semax používa ako liek na prevenciu a liečbu porúch obehového systému vrátane mŕtvice. Semax je uvedený na ruskom zozname vitálnych a základných liekov, ktorý uvádza kľúčové lieky, ktoré boli preskúmané a schválené ruskou vládou.

  Semax sa tiež používa ako nootropný alebo kognitívny zosilňovač, keďže môže zvýšiť výkon pamäte a znížiť negatívne účinky stresu.

  Potenciálne využitie Semaxu

  1) Môže zabrániť oxidačnému poškodeniu

  Ukázalo sa, že Semax chráni telo a mozog pred rôznymi druhmi oxidačného poškodenia/stresu.

  V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že Semax zabraňuje oxidačnému poškodeniu spôsobenému jedovatými účinkami olova v mozgu.

  Ukázalo sa, že Semax zabraňuje oxidačnému poškodeniu pečene, ku ktorému dochádza pri chronickom strese u laboratórnych zvierat.

  Semax taktiež zabraňuje oxidačnému poškodeniu organizmu po mŕtvici alebo srdcovom infarkte. Výskumníci predpokladajú, že toto zlepšenie je čiastočne výsledkom oxidačnej ochrany.

  2) Možné zlepšenie pamäte

  Semax zlepšil pamäť a pozornosť v ruskej štúdii zameranej na výkon pri plnení úloh u zdravých mužov.

  Semax taktiež znížil čas učenia v štúdiách so zvieratami.

  Niektorí výskumníci si myslia, že odolnosť voči oxidačnému poškodeniu v mozgu a zlepšená cirkulácia mozgu môžu vysvetliť zlepšenie pamäte pozorované u týchto jedincov.

  3) Možné zlepšenie cirkulácie

  Semax môže byť použitý na liečbu pacientov po ischemickej cievnej mozgovej príhode. U potkanov je schopný chrániť srdce pred poškodením po mŕtvici alebo srdcovom infarkte.

  Liek čiastočne zabraňuje rastu srdca spôsobenému vysokým krvným tlakom, čím sa potenciálne predchádza srdcovému zlyhaniu po srdcovom infarkte.

  Hlavným rizikovým faktorom cievnej mozgovej príhody je chronicky zlá cirkulácia v mozgu, ktorá sa odborne nazýva cerebrovaskulárna insuficiencia. Pacienti s rôznymi štádiami cerebrovaskulárnej insuficiencie v jednej štúdii zaznamenali signifikantnú stabilizáciu progresie ochorenia a zníženie rizika cievnej mozgovej príhody pri liečbe liekom Semax (retrospektívna kontrola). Výskumníci pripisovali výsledky čiastočnému zlepšeniu obehu.

  4) Môže znížiť negatívne účinky stresu

  Ukázalo sa, že Semax znížil negatívne fyzikálne a psychické reakcie na stres v štúdiách na zvieratách.

  Jednou negatívnou fyzikálnou reakciou na chronický stres je zvýšená produkcia špecifických pečeňových enzýmov. Vo viacerých štúdiách na zvieratách sa ukázalo, že liečba Semaxom bráni ich zvýšeniu.

  Semax normalizoval zmeny správania spojené so zvýšeným stresom spôsobeným fyzickým poranením. Semax taktiež normalizoval zmeny správania spojené so zvýšeným stresom v dôsledku vývinových problémov u zvierat.

  5) Zvyšuje BDNF

  Semax zvyšuje hladiny látky známej ako neurotrofný faktor odvodený z mozgu (BDNF) v mozgu.

  BDNF je hlavným chemickým faktorom, ktorý je nevyhnutný pre vývoj kognitívnych funkcií, synaptickú plasticitu a prežitie neurónov. Štúdie ukazujú, že nízke hladiny BDNF môžu vyvolať alebo zhoršiť depresiu a úzkosť. Zvýšením hladiny BDNF by Semax mohol pomôcť zmierniť úzkosť a depresiu. Štúdie na zvieratách tiež ukázali, že Semax normalizuje správanie súvisiace so zvýšeným stresom a úzkosťou, pravdepodobne ako výsledok tohto mechanizmu.

  V štúdii (randomizovanej kontrolovanej štúdii) s pacientmi, ktorí sa zotavovali z mozgovej príhody, Semax zlepšil obnovenie nervovej funkcie u pacientov v porovnaní s pacientmi, ktorí nepodstúpili túto liečbu. Toto zlepšenie nervovej funkcie môže byť výsledkom zvýšenej hladiny BDNF.

  6) Môže pomôcť zmierniť bolesť

  Semax zabraňuje rozpadu chemických látok nazývaných enkefalíny, ktoré regulujú reakciu na bolesť. Zvýšenie hladiny enkefalínov môže znížiť závažnosť vnímanej bolesti.

  7) Môže znížiť príznaky ADHD

  Semax má množstvo účinkov, ktoré môžu byť užitočné pri liečbe ADHD, vrátane zlepšenia pamäte a zvýšenia hladín neurotransmiterov, ktoré sú často nižšie u pacientov s týmto stavom. 

  Výskumníci navrhli zhodnotiť Semax v liečbe ADHD a Semax sa v Rusku občas používa na tento účel. Sú potrebné ďalšie štúdie, aby sa určilo, či je liek Semax prínosný v liečbe ADHD. Bolo by tiež potrebné stanoviť správne dávkovanie a stratégiu liečby.

  Pokročilá veda

  • Zvyšuje hladiny BDNF v mozgu.
  • Zabraňuje rozkladu enkefalínov.
  • Chráni nervový systém pred oxidačným poškodením.
  • Ovplyvňuje expresiu génov súvisiacich s imunitným a vaskulárnym systémom počas mŕtvice.


  Varovania v súvislosti so Semaxom

  Semax nie je schválený FDA a nebol hodnotený FDA.

  V jednej štúdii na zvieratách s použitím vysokej koncentrácie Semaxu sa zistilo, že pri nízkych dávkach má anti-oxidačný účinok, no pri vyšších dávkach má pro-oxidačný účinok. V ďalšej štúdii na zvieratách s použitím rôznych dávok sa zistilo, že každá študovaná dávka mala antioxidačné účinky. Je potrebné urobiť ďalší výskum, aby sa zistilo, či existuje negatívny účinok spojený s vysokými dávkami a v akej dávke sa tento účinok prejaví, ak je prítomný.

  Niektorí užívatelia hlásili zvýšenú úzkosť ako vedľajší účinok používania lieku Semax ako nootropného lieku.

  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.