Z chemického hľadiska je peptid organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká zlúčením viacerých aminokyselín.