• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  THYMOSIN Beta-4

  TB-500 je syntetická verzia peptidu thymosin beta-4, ktorý sa prirodzene vyskytuje prakticky vo všetkých ľudských a živočíšnych bunkách. Tento potentný peptid je členom všadeprítomnej rodiny 16 príbuzných molekúl s vysoko konzervatívnou sekvenciou, ktoré sa nachádzajú vo väčšine tkanív a buniek cirkulujúcich v tele. TB-500 sa nielenže viaže na aktín, ale taktiež blokuje polymerizáciu aktínu a predstavuje aktín-sekvestračnú molekulu v eukaryotických bunkách.

  TB-500 bol identifikovaný ako gén, ktorého množstvo sa počas raného štádia formovania krvnej cievy štvor- až sesťnásobne zvýšilo. Zistilo sa, že napomáha vzniku nových krvných buniek z jestvujúcich ciev. Tento peptid je prítomný v ranovej tekutine. Pri subkutánnom podaní urýchľuje hojenie rán, svalových vlákien a ich buniek, podporuje obnovu svalstva. Ďalším kľúčovým faktorom TB-500 je, že pomáha migrácii buniek prostredníctvom špecifickej interakcie s aktínom v cytoskelete bunky. Dokázalo sa, že centrálna doména zložená z malých aminokyselín, ktorá viaže dlhý aktín, má vlastnosti podporujúce reprodukciu krvných buniek a hojenie rán. Tieto vlastnosti odhaľuje zrýchlená migrácia endoteliálnych buniek a keratinocytov. Taktiež zvyšuje produkciu enzýmov, ktoré degradujú extracelulárny matrix.

  Štúdie tvrdia, že TB-500 je potentný, prirodzene sa vyskytujúci faktor, ktorý lieči rany a má protizápalový účinok. Tß4 sa líši od ostatných hojivých faktorov, akými sú napríklad rastové faktory, lebo podporuje migráciu endoteliálnych buniek a keratinocytov. Taktiež sa neviaže na extracelulárny matrix a má veľmi nízku molekulovú hmotnosť, čiže sa môže cez tkanivá premiestňovať na relatívnu dlhú vzdialenosť. Jedným z kľúčových mechanizmov účinku TB-500 je schopnosť regulovať proteín aktín, ktorý predstavuje dôležitú súčasť bunkovej štruktúry, podieľa sa na vzniku bunky a zabezpečuje jej pohyb. Spomedzi tisícok proteínov prítomných v bunkách, aktín reprezentuje až 10 % celkovej proteínovej zložky, preto zohráva hlavnú úlohu v genetickej výbave bunky.

  Účinky TB-500 podľa najnovších výskumov

  Posledný laboratórny výskum a klinické štúdie prišli k záveru, že TB-500 (thymosin beta 4) môže mať pozitívny vplyv na nasledovné:

  Výhradne na výskumné účely

  Napriek tomu, že účinky a prínosy TB-500 sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch TB-500 mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16132341#section=Top

  Kúpiť peptid