14-17.6. Víkendová akcia: 13% na všetky produkty s kódom PPAVZJ

Peptid SELANK

Selank (v ruštine: Cеланк) je peptidové liečivo s nootropickým a anxiolytickým účinkom. Vyvinul ho Ústav molekulárnej genetiky Ruskej akadémie vied. Selank je heptapeptid so sekvenciou Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro. Predstavuje syntetický analóg ľudského tetrapeptidu s názvom tuftsín.

Základné informácie

Selank vyrobil Ústav molekulárnej genetiky Ruskej akadémie vied (UMG RAV) ako anxiolytické heptapeptidové liečivo. Považuje sa za látku anxiolytickú, teda účinnú proti úzkosti.

Selank je syntetický analóg endogénne vytváraného peptidu tufstínu a je známy svojou schopnosťou zlepšiť a posilniť imunitný systém, vďaka čomu sa klasifikuje ako imunomodulátor.

Semax, ďalší heptapeptid, ktorí vyvinuli vedci z UMG RAV, je liek veľmi podobný selanku, schválený na liečbu ľudí v Ukrajine aj Rusku. Mnoho vedcov a užívateľov o selanku tvrdí, že je omnoho účinnejší než semax. Napriek tomu sa v Rusku nedávno dokončila tretia fáza klinického skúšania selanku a teraz čaká na zelenú, aby sa sprístupnil ľuďom.

Spôsob účinku selanku

Imunomodulačný

Z čisto farmakologického hľadiska napodobňuje selank veľa účinkov tuftsínu, čo je endogénny peptid a základ selanku. Tieto účinky zahŕňajú rovnováhu pomocných T-buniek a moduláciu expresie interleukínu 6.

Navyše existujú dôkazy o tom, že selank dokáže modulovať prejavy neurotrofického faktoru mozgového pôvodu (BDNF).

Modulácia serotonínu, noradrenalínu a dopamínu

Existuje domnienka, že mechanizmus účinku selanku sa odráža na zvýšení hladiny serotonínu.  Serotonín vplýva na chuť do jedla, zlepšuje náladu, reguluje cyklus spánku a bdenia. Potvrdilo sa, že nedostatok serotonínu môže viesť k depresii, problémom so spánkom a k strate chuti do jedla.

Výskum na myšiach, ktorý mal odhaliť účinky selanku na neurotransmitery-monoamíny a ich metabolity, priniesol výrazné odchýlky v obsahu dopamínu, serotonínu, norepinefrínu a v ich hypotalame, hipokampe a prednej časti mozgu.  Ďalšie výskumy len potvrdzujú schopnosť selanku zvyšovať hladinu serotonínu.

Selank a tuftsín zvyšovali hladinu serotonínu u potkanov aj napriek tomu, že boli predtým liečené inhibítorom syntézy serotonínu s názvom p-chlórfenylalanín. Metabolizmus serotonínu sa zvýšil do 30 minút od podania selanku, ale hladina tuftsínu nedosiahla ani hladinu 5-HT.

U hlodavcov vystavených 6-hydroxydopamínu, neurotoxínu, ktorý poškodzuje katecholaminový systém, selank obnovil kognitívne procesy.

Prínos selanku

Antidepresívne účinky (výskum na zvieratách)

Pozorovanie myší, ktoré mali geneticky vštepenú depresiu, dokázalo, že selank má schopnosť odbúrať anhedóniu a obnoviť chuť do života. Podávanie selanku zvýšilo prirodzenú tvorbu sacharózy a znížilo nehybnosť počas vynútených testov plávania.

Anxiolytický/Úzkosť zmierňujúci

Výskum 62 pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) mal za úlohu porovnať liečbu delankom a benzodiazepínom. Tridsať pacientov sa liečilo selankom a 32 benzodiazepínom. Pozoruhodné bolo, že účinnosť oboch liečiv bola podobná, ale výskumníci zaznamenali aj to, že selank efektívne potláčal únavu. Ťažko zistiť všetky detaily výskumu, keďže prebehol v Rusku a v databáze pubmed bol zverejnený len abstrakt.

Ďalšia štúdia testovala imunomodulačné účinky selanku. Priniesla zistenie, že jeho endogénny „príbuzný“, peptid tuftsín, primárne pôsobí na imunitný systém. Selank sa podával pacientom s generalizovanou úzkostnou poruchou počas 14 dní. U pacientov s depresiou potlačil hladinu IL-6,  zatiaľčo u zdravých testovaných nevyvolal žiadne zmeny v zdravotnom stave.  Pomocné T-bunky (Th 1/Th 2), cytokíny, sa u pacientov s GAD taktiež upravili.

Selank ako posilňovač nootropických účinkov/kognitívnych procesov

V jednej štúdii na zvieratách sa porovnával selank s placebom (soľný roztok) počas plnenia úloh, ktoré zahŕňali učenie a pamäť. Za splnenie úlohy dostávali zvieratá odmenu vo forme jedla. Aj keď konkrétne detaily výskumu nie sú známe, keďže sa vykonal Rusku, vedci dospeli k záveru, že selank zlepšuje konsolidáciu pamäti, hlavne vďaka schopnosti zvyšovať hladinu serotonínu.

Výskum na dospelých potkanoch ukázal, že selank je schopný vyvážiť kognitívne nedostatky spôsobené hypoxiou a následným znížením hladiny serotonínu a noradrenalínu.

Výhradne na výskumné účely

Napriek tomu, že účinky a prínosy selanku sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch peptidu Selank mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

Referencie

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11765600#section=Top

Kúpiť peptid