• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  PT-141

  PT-141 alebo bremenalotid je všeobecný termín pre výskumný peptid pozorovaný pre jeho možné účinky na liečbu sexuálnej dysfunkcie u mužov (porucha erekcie alebo impotencia) a žien (porucha sexuálneho vzrušenia). PT-141 vyvinuli z opaľovacieho peptidu melanotan 2, čo je synteticky vyrábaný variant peptidového hormónu, ktorý sa v tele vyskytuje prirodzene a stimuluje melanogenézu, s názvom alfa-melanocyt stimulujúci hormón. MSH aktivizuje isté melanokortínové receptory v procese uplatňovania svojich účinkov. V skutočnosti preukazuje MSH silný vplyv na metabolizmus tukov, chuť do jedla a sexuálne libido. V dôsledku toho, ako ukazujú štúdie, PT-141 prejavuje zosilňujúce účinky na libido tým, že aktivuje melanokortínové receptory MC 1 R a MC 4 R, nie však na opálenie pokožky. Melanotan-1 a melanotan-2 sú predmetom rozsiahleho vedeckého skúmania, keďže sa používajú ako ochrana proti ultrafialovému žiareniu slnka a jeho negatívnym účinkom na ľudské zdravie vďaka svojim melanogenetickým schopnostiam.

  PT-141 a sexuálna dysfunkcia

  PT-141 je potenciálne liečivo sexuálnej dysfunkcie, konkrétne, mužskej erektilnej dysfunkcie. Výskumy ukázali, že PT-141 nepôsobí na cievny systém ako predošlé zlúčeniny, ale údajne aktivuje melanokortínové receptory v mozgu, a tým napomáha zvýšiť sexuálnu stimuláciu. PT-141 je peptid založený na melanokortíne. Svoju účinnosť dokázal v klinických štúdiách na samcoch aj samiciach potkanov. U samcov potkanov vyvolala erekciu malá dávka lieku -1 až 2 mg, kým na samice začala pozitívne pôsobiť vyššia dávka -okolo 2 až 3 mg. Hoci samice potkanov potrebujú vyššiu dávku, pozorujeme na nich silnejšie účinky.

  Vznik PT-141

  PT-141 vznikol z peptidu melanotan-2, ktorý sa testoval ako zdroj opálenia bez slnka. V prvotnom testovaní vyvolal melanotan-2 opálenie, ale neskôr sa k tomu pridalo aj sexuálne vzrušenie a spontánna erekcia ako neočakávaný vedľajší efekt, a to u deviatich testovaných mužov-dobrovoľníkov z desiatich. S palatínom sa ukončila liečba vo fáze 2B klinického skúšania žien s FSD pred menopazou. Primárne údaje analýzy a ohlásenie výsledkov sa očakávali v prvej polovici štvrtého kvartálu kalendárneho roka 2012. Vo vedeckých výskumoch sa PT-141 preukázal ako účinný v liečbe sexuálnej dysfunkcie u mužov (erektilná dysfunkcia alebo impotencia) aj u žien (porucha sexuálneho vzrušenia). Narozdiel od Viagry a podobných liekov, nepôsobí na cievny systém, ale priamo zvyšuje sexuálnu túžbu cez nervový systém.

  Výhradne na výskumné účely

  Napriek tomu, že účinky a prínosy PT-141 sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch PT-141 mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9941379#section=Top

  Kúpiť peptid