Peptid IPAMORELIN

Ipamorelin je pentapeptidový hormón (Aib-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2), sekretagóg rastového hormónu a malá molekula mimetika grelínu, ktorý vyvinula spoločnosť Novo Nordisk. Ipamorelin patrí do najnovšej generácie GHRP a vo veľkej miere uvoľňuje rastový hormón. Podobne ako GHRP-6 a GHRP-2 potláča somatostatín a zvyšuje stimuláciu a uvoľňovanie rastového hormónu (GH) z predného laloku hypofýzy. V súčasnej dobe prebieha len zopár klinických skúšaní ipamorelínu, ktorý prvýkrát skúmali v deväťdesiatych rokoch. Somatotropné bunky sú bunky zodpovedné za produkciu a uvoľňovanie GH.

Porovnanie peptidu uvoľňujúceho rastový hormón Ipamorelinu

Ipamorelin patrí k tretej generácii GHRP po GHRP-6 a GHRP-2. Vlastnosti Ipamorelinu pripomínajú GHRP-2: nemá lipogenické vlastnosti grelínu, nepodporuje hlad Ipamorelin pôsobí synergicky, keď sa užije počas pulzu hormónu uvoľňujúceho rastový hormón GHRH) alebo keď sa podá súčasne s GHRH alebo analógom ako sermorelín alebo modifikovaný GRF 1-29 (rast uvoľňujúci faktor, aminokyseliny1-29) K synergii dochádza jednak potlačením somatostatínu a faktu, že ipamorelín zvyšuje množstvo GH uvoľnené z jednej somatotropnej bunky, zatiaľ čo GHRH zvyšuje počet somatotropných buniek, ktoré uvoľňujú GH. Na druhej strane je Ipamorelin podobný GHRP-6, lebo obidva uvoľňujú GH s veľmi podobnou intenzitou bez vedľajších účinkov GHRP-6. GHRP-6 aj GHRP-2 spôsobujú uvoľňovanie a zvyšovanie hladiny kortizolu a prolaktínu. Ipamorelin však iba selektívne uvoľňuje GH, a to pri akejkoľvek dávke. Ipamorelin má rovnakú účinnosť ako Hexarelin a v porovnaní s ostatnými peptidmi je predstavuje omnoho stabilnejšiu formu grelínu, má dlhší biologický polčas (aspoň dve hodiny) a vyvoláva vedľajší efekt – nervové vzruchy.

Štúdie Ipamorelinu

Klinické štúdie ukázali, že Ipamorelin je veľmi silný a selektívny in vivo a in vitro, a takisto sa potvrdila aj jeho bezpečnosť a dobrá znášanlivosť v ľudskom organizme. Výskum potvrdil, že Ipamorelin špecificky vplýva len na rastový hormón, teda nijako neovplyvňuje hormóny hypofýzy, akým je napríklad kortizol. V jednej štúdii sa zistilo, že mladým dospelým samiciam potkanov sa zvýšila hustota kostí po 12 týždňoch liečby Ipamorelonom. V porovnaní s inými peptidmi uvoľňujúcimi rastový hormón ponúka tento peptid prínosy bez akýchkoľvek možných negatívnych vedľajších účinkov.

Výhradne na výskumné účely

Napriek tomu, že účinky a prínosy Ipamorelinu sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.   Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch peptidu Ipamorelin mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

Referencie

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9831659

Kúpiť peptid