• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Peptid GHRP-6

  GHRP-6 je silný stimulátor uvoľňovania prirodzeného rastového hormónu. GHRP-6 je hexapeptid, ktorý podporuje prijímanie jedla tým, že stimuluje hlad, a pomáha zvyšovať energetický metabolizmus.  Peptidy uvoľňujúce rastový hormón, podobné GHRP-6, sa zvyčajne používajú na liečbu pri chýbajúcom rastovom hormóne (GH), poruchách prijímania potravy, obezite, atď. Výskum ukázal, že užívanie týchto HGH peptidov zvyšuje aktívnu telesnú hmotu, silu, výdrž a znižuje telesný tuk.

  Vývoj GHRP-6

  V roku 1982 sa po dlhom hľadaní identifikoval prirodzený hormón „hormón uvoľňujúci rastový hormón“ (GHRH). Onedlho vedci objavili, že peptidy uvoľňujúce GH (najmä GHRP-6 a GHRP-2) majú spôsob účinku, ktorý pri naviazaní a sprostredkovaní využíva iné receptory ako GHRH.  Ďalej výskumy odhalili, že tieto peptidy uvoľňujúce GH pôsobili synergicky s prirodzeným hormónom uvoľňujúcim rastový hormón (GHRH), ktorý je podobný sermorelínu, a u zvierat aj ľudí vyvolali uvoľnenie veľkého množstva rastového hormónu.  V 80. rokoch bol vyvinutý prvý vysoko potentný peptid uvoľňujúci GH, GHRP-6.  Vďaka silnej odpovedi v podobe uvoľnenia GH sa tento peptid stal prvým členom triedy nazývanej sekretagógy rastového hormónu.  GHRP-6 je hexapeptid zložený zo 6 aminokyselín:  L-histidín, D-tryptofán, L-alanín, L-tryptofán, D-fenylalanín a L-lyzín. „L“ forma aminokyselín je prirodzene vyskytujúca sa forma a „L“ sa často v názvosloví vynecháva. „D“ forma sa v prírode nevyskytujte a je izomérovou formou (t. j. zrkadlovým obrazom) prirodzene sa vyskytujúcej „L“ formy. GHRP-6 (His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2) sa skladá z prirodzených aj izomérových foriem týchto 6 aminokyselín. Táto sekvencia vysiela telu signál, aby začalo vylučovať rastový hormón a súčasne blokovať somatostatín, hormón, ktorý inhibuje uvoľňovanie rastového hormónu.

  Štúdie súvisiace s peptidom GHRP-6

  Výskumy ukázali, že GHRP-6 je u opíc účinnejší ako samotný GHRH, a pôsobí synergicky, keď sa kombinuje alebo podáva spolu. Príkladom takejto kombinácie môže byť GHRP-2 a CJC-1295. O GHRP-6 sa domnieva, že pôsobí prirodzene na miesta v hypofýze aj v hypotalame (Fairhall et al., 1995). Na primárnych bunkách potkanov sa pozoroval účinok v závislosti od dávky a času. Zo štúdií vyplynulo, že koncentrácia GHRP-6 potrebná na dosiahnutie polovičnej hodnoty maximálnej stimulácie bola 7 x 10(-9) a na dosiahnutie maximálnej stimulácie bola 10(-7) M.

  V ďalšej štúdii sa prišlo k záveru, že hlavným cieľom GHRP-6 in vivo (u laboratórnych zvierat aj u ľudí) je hypotalamus. Z pozorovaní vyplynulo, že uvoľňovanie GH vyvolané centrálne podávanými injekciami GHRP-6 u morských prasiat, inhiboval centrálne pôsobiaci somatostatín. Okrem toho sa inhibícia somatostatínom aktivovanými GRF neurónmi, indukovanými GHRP-6, pozorovala prostredníctvom receptorov uložených na samotných GRF alebo vedľa nich.  Konkrétne tento experiment navyše naznačil, že GHRP-6 účinne stimuluje uvoľňovanie GH zo somatotropných buniek prostredníctvom odlišných receptorov, ktorých mechanizmus zatiaľ nie je známy (Chan et al., 1989).

  Určenie účinnosti a pôsobenia rastového hormónu závisí od fyzického stavu experimentálnej jednotky. Napríklad u ľudí sa vylučovanie GH znižuje s obezitou. Na druhej strane sa v jednom prípade ukázalo, že GHRP-6, podobný hexarelínu zvýšil  GH odpovede (takmer o dvakrát toľko ako GHRP), keď sa podal obéznym pacientom (Cordido et al., 1993).  Aj keď sa ukázalo, že obezita ovplyvňuje účinnosť hormónu, takisto sa predpokladá, že účinky GHRP-6 nie sú závislé od pohlavia a veku, a  noradrenergný systém využívajúci a2 adrenergné receptory nemá na nich vplyv (Penalva et al., 2008).

  GHRP-6 a receptor sekretagógu rastového hormónu

  GHRP nie sú jednoducho obkolesené GHRH. GHRP-6 je umelý aktivátor osobitného novo objaveného receptora, ktorý sa nazýva receptor sektretagógu rastového hormónu (GHS-R). Onedlho bol objavený grelín, endogénny ligand, ktorý sa viaže na GHS-R.  Grelín aj všetky syntetické zlúčeniny ako GHRP-6 sa pomenovali „sekretagógy rastového hormónu“. Jedným z vedľajších účinkov GHRP-6 je významné zvýšenie chuti do jedla, keďže stimuluje uvoľňovanie grelínu, čo je peptid, ktorý sa prirodzene vylučuje v stenách žalúdka a zvyšuje pocit hladu a vyprázdnenie žalúdka. GHRP-6 stimuluje aj predný lalok hypofýzy, čím zvyšuje uvoľňovanie rastového hormónu. Zvýšené množstvá rastového hormónu môžu zvýšiť vylučovanie hormónu IGF-1 v pečeni, čo zlepšuje schopnosť tela spaľovať tuk a budovať svalovú hmotu.  Keďže GHRP-6 pôsobí priamo na spätnoväzobnú slučku, ktorá signalizuje inhibíciu uvoľňovania rastového hormónu, môže opätovne stimulovať tvorbu rastového hormónu.

  Výhradne na výskumné účely

  Napriek tomu, že účinky a prínosy GHRP-6 sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch GHRP-6 mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9919153#section=Top

  Kúpiť peptid