Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Ďalšie informácie Prijímam Neprijímam
 • SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Peptid EPITHALON

  Epithalon je peptid, ktorý sa používa na reguláciu bunkového cyklu prostredníctvom zvýšenej aktivity telomeráz. Poradie aminokyselín v tomto peptide je alanín-glutamát-asparagín-glycín.  Robili sa štúdie na zvieratách, aby sa zistilo, aké účinky má epitalon na potlačenie spontánnych nádorov prsnej žľazy a spontánnej karcinogenézy. Štúdie ukázali, že spôsob účinku epitalonu zahŕňa potlačenie expresie onkogénov a modifikáciu telomerázovej aktivity. Zhrnutie zo štúdií a výskumu telomerázy je uvedené nižšie.

  Telomeráza je špecifická RNA (ribonukleová kyselina)-dependentná polymeráza, ktorá predlžuje a udržiava dĺžku telomér pridávaním tandemových opakovaní na chromozómový 3' koniec. Enzým sa skladá z dvoch častí: RNA zložka, ktorá slúži ako matrica pri predlžovaní teloméry a katalytická podjednotka, ktorá sa vyznačuje aktivitou reverznej transkriptázy. Tieto dve časti pracujú spolu, aby zabránili potrebovaniu teloméry najmä v telových bunkách. V in vitro pokusoch sa ukázalo, že predlžovanie teloméry podporuje neurčitú bunkovú proliferáciu a potlačenie telomerázovej aktivity podporuje apoptózu neoplastických buniek. Tieto štúdie však ukázali aj to, že udržiavanie dĺžky teloméry v rozmedzí 15-20 kilobázových párov predchádza tvorbe nádorov.  Všetky výskumy a štúdie, ktoré sa vykonali o telomeráze, ukazujú, že telomerázová aktivita je obmedzená na bunkové delenie pomocou jej pôsobenia na stabilizáciu dĺžky telomér.

  Teloméry sa nachádzajú na oboch koncoch chromozómu a chránia susediace génové sekvencie pred skrátením v dôsledku opakovaných replikačných cyklov. Predlžovanie telomér umožňuje starnúcim bunkám stabilizovať dĺžku ich telomér. Avšak nadmerná elongácia by takýmto bunkám dovolila prekročiť Hayflickov limit tým, že by sa vyhli apoptóze alebo postmitotickej fáze, čím by sa tieto bunky mohli stať nesmrteľnými a to by ich predurčovalo na neoplastickú transformáciu.

  Ľudské teloméry sú tvorené tandemovými opakovaniami nukleotidovej sekvencie TTAGGG, ktorá vytvára štruktúru T slučky, keď sa spojí s proteínmi viažucimi sa na teloméry. Štruktúra T slučky zaisťujte integritu telomér tak, že ich chráni pred kontinuálnou degradáciou. Tieto tandemové opakovania sa v dôsledku opakovaných replikačných cyklov chromozómu skracujú. Toto skrátenie nastáva pre neschopnosť DNA polymerázy opakovane replikovať nukleotidy umiestnené v oblasti T slučky. To vedie k starnutiu alebo zastaveniu rastu a teloméra skrátená na určitú dĺžku vyvolá reakciu kontrolného bodu DNA sprostredkovanú proteínom p53. Niektoré bunky sa vyhnú starnutiu, ak majú nefunkčný p53 a/alebo pRb, no smrť bunky aj tak nastane, a to buď v dôsledku letálneho preusporiadania DNA alebo chromozomálnej fúzie.  Vyhnutie sa starnutiu v dôsledku skracovania telomér je teda hlavný spôsob, ako bunky zamedzujú predčasnému starnutiu a apoptóze. To nastáva len vtedy, ak je telomerázovaá aktivita pozitívne regulovaná. Predlžovanie telomér vedie k stabilizácii genotypu, keďže miera génových mutácií sa udržuje v normálnych medziach.  Zvýšenie rozsahu apoptózy však vedie k proporčnému zvýšeniu miery bunkovej regenerácie a tým spôsobuje zvýšenie sporadických génových mutácií, čím dochádza u osoby k predispozícii na proneoplastické mutácie.

  Súčasné štúdie ukazujú, že skracovanie telomér je spojené s chronickými ochoreniami ako pľúcna fibróza, ochorenie koronárnych artérií, diabetes mellitus a Alzheimerova choroba, no tieto zistenia sa stále považujú za nepresvedčivé. Na základe zistení týchto štúdií sa môže teoreticky predpokladať, že epitalon by mohol predchádzať vývoju týchto ochorení.

  Len na výskumné účely

  Napriek tomu, že účinky a prínosy Epithalonu sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch peptide Epithalon mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/219042#section=Top

  Kúpiť peptid