• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Modified GRF 1-29 (CJC-1295 bez DAC)

  Modifikovaný faktor uvoľňujúci rastový hormón, aminokyseliny 1-29, zväčša označovaný ako modifikovaný GRF (1-29), Modified GRF 1-29 alebo ModGRF 1-29, taktiež známy ako CJC-1295 bez DAC, je syntetický analóg endogénneho peptidu rastového hormónu uvoľňujúceho hormón (GHRH). Endogénne produkovaný GHRH má vo svojej reťazcovej štruktúre 44 aminokyselín. Skrátená syntetická forma GHRH s názvom sermorelín alebo GRF 1-29 obsahuje 29 aminokyselín. Modifikovaný GRF (1-29) je ešte zmenený tak, že má vo svojom reťazci  štyri substituované aminokyseliny, čo slúži ako ochrana pred degradáciou a oxidáciou pri produkcii a pohybe a to aj in vivo, a zároveň zvyšuje väzbovú afinitu k receptorom GHRH.

  Modifikovaný GRF (1-29) nie je CJC-1293, ani by sa tak nemal označovať. Modifikovaný GRF (1-29) je rovnaký ako časť CJC-1295 + DAC, ktorá nie je naviazaná na MPA, mínus lyzín. Prítomnosť lyzínu by  v CJC bez DAC pri absencii MPA vyvolala opačný efekt DAC. Drasticky by to znížilo aktívnu pôsobnosť peptidu Sermorelín. Modifikovaný GRF (1-29) je to isté čo CJC-1295 bez DAC.

  Tetrasubstituovaný GRF (1-29)

  Modifikovaný GRF (1-29) je syntetickou modifikáciou faktoru uvoľňujúceho rastový hormón (GRF) so substitúciami D-Ala, Gln, Ala, and Leu na pozíciách 2, 8, 15, respektíve 27. Tieto substitúcie vytvárajú oveľa stabilnejší peptid so substitúciou na pozícii 2 ako prevencia pred štiepením DPP-IV, pozícii 8 na zmiernenie preusporiadania asparagínu alebo hydrolýzy amidu na kyselinu asparágovú, pozícii 15 na podporu bioaktivity a pozícii 27 ako prevencia pred oxidáciou metionínu.

  CJC-1295 + DAC vs. CJC-1295 bez DAC

  CJC-1295 + DAC a CJC-1295 (taktiež známy ako modifikovaný GRF 1-29) sú oba hormóny uvoľňujúce rastový hormón (GHRH). Na ľudské telo pôsobia rovnako, ale rozdiel medzi spomínanými dvomi peptidmi spočíva v biologickom polčase. Modifikovaný GRF 1-29 a sermorelín sa rozpadajú veľmi skoro, približne po 30 minútach, zatiaľčo CJC-1295 DAC má biologický polčas zhruba 8 dní. Mnohí vedci tvrdia, že takýto krátky biologický polčas Sermorelínu a modifikovaného GRF 1-29 predstavuje prirodzený jav, keďže vytvárajú krátky pulz ľudského rastového hormónu. 

  Výhradne na výskumné účely

  Napriek tomu, že účinky a prínosy Modified GRF 1-29 sa dlhodobo skúmajú, treba zdôrazniť, že momentálne je peptid stále určený len na vedecké účely.  Preto by akékoľvek zistenia a pozorovania o celkovom pôsobení, mechanizmoch a prínosoch Modified GRF 1-29 mali pochádzať z výskumu v prísne vymedzenom prostredí.

  Referencie

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/56841945#section=Top

  Kúpiť peptid