Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Ďalšie informácie Prijímam Neprijímam
 • SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Veda v pozadí epitalonu, zázračného peptidu proti starnutiu

  Epitalon (tiež známy ako Epithalon alebo Epithalone), známy ako syntetická verzia tetrapeptidového epitalamínu, ktorá sa prirodzene vyskytuje v epifýze v našom tele, prvýkrát objavil koncom 80-tych rokov profesor Vladimir Khavinson z Ruskej univerzity v Sankt Peterburgu. Vlastnosti predĺženia života a protistarnúce účinky syntetického tetrapeptidu Epitalonu (telomerázový aktivátor) sú pozoruhodné.

  Keďže najdôležitejšou úlohou epifýzy je udržiavanie rôznych druhov procesov v našom tele, ako je napr. normalizácia aktivity prednej hypofýzy a udržanie hladín vápnika, gonadotropínov a melatonínu, jej aktivita je vysoko regulovaná sériou mechanizmov spätnej väzby. Epitalamín pôsobí ako antioxidant a zvyšuje odolnosť proti stresu a znižuje hladinu kortikosteroidov.

  Profesor Vladimir Khavinson v priebehu rokov uskutočnil rozsiahle štúdie na myšiach a ľuďoch a stretol sa so zaujímavými závermi podporujúcimi dôkazy, ako je boj proti starnutiu, aktivácia telomerázy a predlžovanie telomér účinkom Epitalonu.

  1.1. Predĺženie života predĺžením telomér a aktiváciou telomerázy

  Génová expresia je odlišná u mladých, stredne starých a starých jedincov. Telo skracuje životný cyklus prostredníctvom génovej expresie. V detstve gény diktujú telu rast, v strednom veku udržujú telo silné a zdravé a vo vyššom veku diktujú telu, aby zastavilo uvoľňovanie vitálnych hormónov, čím sa spomalia životné procesy a telo sa začne ničiť.

  Telomeráza (a.k.a. telomérna terminálna transferáza) je enzým schopný predlžovať teloméry v ľudskom tele, pričom chráni DNA pred poškodením spôsobeným starnutím. Keď sa bunky delia, majú nastavený vopred definovaný počet cyklov, ktorý sa môžu deliť z dôvodu neustáleho skracovania telomér. V štúdiách pána Khavinsona prešli bunky ošetrené epitalonom celkovo štyridsiatimi štyrmi pasážami (o desať delení viac v porovnaní s normálnymi bunkami). Štúdie preto podporujú tvrdenie, že Epitalon predlžuje životnosť buniek z dôvodu prekonania Hayflickovho limitu delenia. (Referencie: V. Khavinson a kol. v Bulletin of Experimental Biology and Medicine. jún 2003, PMID: 12937682).

  1.2 Epitalon a protistarnúce účinky

  Podobne ako thymalín (zistilo sa, že stimuluje regeneráciu tymúsu a stimuluje imunitnú funkciu) je epitalamín sekvenciou štyroch aminokyselín. Štruktúra Epitalonu je: Ala-Glu-Asp-Gly. Epitalon znižuje zmeny súvisiace s vekom v imunitných a neuroendokrinných systémoch a znižuje výskyt chronických ochorení a infekcií. Podobné účinky sa pozorovali u pacientov liečených thymalínom, no v menšom rozsahu. (Referencie: V. Khavinson a kol. v Bulletin of Experimental Biology and Medicine. marec 2002, PMID: 12577695).

  Dvanásťmesačné štúdie prof. Vladimira Khavinsona u pacientov s pokročilou úrovňou zrýchleného starnutia preukázali normalizujúci účinok na metabolizmus a zlepšenie celkového zdravotného stavu. Po desiatich dňoch liečby sa zvýšená hladina cholesterolu, kyseliny močovej a alkalickej fosfatázy vrátila do normálu a udržala sa stabilná počas niekoľkých mesiacov.

  1.3 Účinky Epitalonu u ľudí

  Klinické štúdie preukázali množstvo pozitívnych účinkov u starších pacientov a pacientov v strednom veku. Podľa štúdií vykonaných ruským vedcom a jeho tímom sú najvýznamnejšie účinky lieku Epitalon u ľudí:

  1. Predĺženie telomér, teda ochrana proti rakovine a iným chorobám súvisiacim s vekom.
  2. Regulácia neuroendokrinného systému.
  3. Normalizácia gonatropných hormónov (LH, FSH, PRL).
  4. Zlepšenie periférnej hemodynamiky.
  5. Normalizácia imunológie T-buniek.
  6. Regulácia hladiny cholesterolu a kyseliny močovej.
  7. Prevencia nádorov (inhibícia rakovinových buniek v dôsledku ochranného účinku predĺžených telomér).

  1.4 Vedľajšie účinky Epitalonu

  Štúdie vykonané prof. Vladimirom Khavinsonom neuvádzajú žiadne vedľajšie účinky spojené s podávaním Epitalonu. Užívatelia Epitalonu na rôznych internetových fórach takisto nehlásili žiadne vedľajšie účinky.

  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.