• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Produkty testované 3. stranou

  Mnohé spoločnosti tvrdia, že majú „najlepšie“ alebo „najkvalitnejšie“ peptidy. Pozrite sa, ako si to môžete ľahko overiť.

  Existujú dva spôsoby, ako to urobiť. Vyberte si sami, ktorý z nich považujete za účinnejší. Prvým je pokus a omyl. Žiaľ, mnoho našich klientov najskôr dostalo tvrdú lekciu a popálilo sa. Nechceme vás lákať na šikovné predajné triky ani atraktívne marketingové slogany, jednoducho nechávame za seba hovoriť čísla. Spoločnosť Particle Peptides vynaložila veľké úsilie na zabezpečenie toho, aby naši výrobcovia dodržiavali najprísnejšie normy kontroly kvality tým, že ich podrobuje testovaniu tretími stranami. Môžete si dovoliť založiť svoj výskum na odporúčaní najnovšej neznámej stránky s recenziami, ktorá je pravdepodobne reklamnou platformou alebo partnerom s vlastnými záujmami?

  Našou preferovanou metódou sú dáta. Ako sme už uviedli, na prísne testovanie našich peptidov sme si najali renomované chemické laboratóriá, ktoré nie sú prepojené s našimi dodávateľmi.

  Všetky naše peptidy sa zaslepeným a nezávislým spôsobom testujú vo viacerých externých laboratóriách. Na rozdiel od väčšiny ostatných dodávateľov výskumných chemikálií testujeme každú šaržu všetkých našich peptidov na čistotu a obsah účinných látok. Niektoré šarže testujeme aj na správnu chemickú štruktúru, obsah TFA, endotoxínov a ťažkých kovov. Na požiadanie poskytujeme úplné nespracované údaje z testov tretích strán.

  Jednoducho povedané, bez testovania zlúčeniny nie je možné mať 100 % istotu, že je presne taká, ako sa uvádza. Je pre nás dôležité overiť, že každý peptid, ktorý poskytujeme, má správny obsah a najvyššiu možnú čistotu. To možno dosiahnuť len prostredníctvom použitia vhodných techník na ich testovanie. Na presné určenie obsahu účinných látok posielame peptidy do externého laboratória, ktoré používa detektor CLND. Pokiaľ ide o stanovenie čistoty našich produktov, externé laboratórium používa najpresnejší detektor UPLC. Bez tohto testu by mohli mať naše zlúčeniny väčšie množstvo nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť váš konečný výsledok. Na určenie správnej chemickej štruktúry používa externé laboratórium, ktoré využívame, najpresnejší detektor HRMS. Vďaka takémuto testovaniu našich peptidov máme absolútnu dôveru v konečný produkt, ktorý poskytujeme našim klientom.

  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.