• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Ako Melanotan 2 ovplyvňuje melanogenézu a hlad

  Vedci v USA vyvinuli syntetický peptid Melanotan 2, ktorý dokáže vyvolať opálenie pokožky bez slnečného žiarenia. Ako však súvisí s hladom a metabolizmom?

  V tele existuje a pôsobí  peptidový hormón α-MSH, ktorého úlohou je stimulovať melanogenézu, proces pigmentácie pokožky. Melanotan 2 je syntetickým variantom tohto prirodzeného hormónu. Hormón α-MSH aktivuje melanokortínové receptory a prostredníctvom nich má silný vplyv aj na metabolizmus tukov, chuť do jedla alebo sexuálne libido. Melanotan 2 bol vyvinutý na univerzite v Arizone za účelom nájsť syntetický variant hormónu α-MSH, aby sa dal skúmať a používať aj na terapeutické účely, nakoľko prirodzený hormón α-MSH má veľmi krátky polčas rozpadu. Melanotan 2 bol skúmaný mnohými klinickými štúdiami jednak, ako ochrana pred negatívnymi vplyvmi UV žiarenia, a tiež ako potenciálny liek na liečbu sexuálnej dysfunkcie. Štúdie preukázali, že okrem týchto dvoch účinkov Melanotan 2 potláča chuť do jedla a má aj  lipolytické účinky.

  Úloha leptínu v súvislosti s hladom

  Zjednodušene by sa dalo povedať, že leptín je hormón, ktorý reguluje sýtosť a hlad. Riadi príjem potravy a výdaj energie organizmu i keď presný mechanizmus regulácie sýtosti nie je úplne objasnený. Väčšina  účinkov leptínu je sprostredkovaná cez POMC neuróny v centrálnom nervovom systéme. Stimuláciou týchto neurónov vytvára leptín pocit sýtosti [1].

  Výskum zistil, že leptín a melanokortínové receptory ovplyvňujú rovnaké oblasti mozgu, ktoré sú spojené s hladom a procesmi metabolizmu. To viedlo k novým poznatkom o fyziológii leptínu a účinkoch analógov melanokortínu, akým je aj peptid Melanotan 2.

  Melanotan 2 a leptín

  Od vyvinutia Melanotanu 2 je tento syntetický variant peptidového hormónu, agonista melanokortínového receptora, predmetom rôznych výskumov a štúdii. Mnohé prišli a prichádzajú so zaujímavými a dôležitým poznatkami. Štúdie Melanotanu 2 na zvieratách ukázali, že hormón môže znížiť ukladanie tuku a znížiť hlad. Aktiváciou receptora MC-4R prostredníctvom Melanotanu 2 sa menili preferencie prijímania potravy u hlodavcov. Jedince s nedostatkom MC-4R mali tendencie preferovať tučné jedlá a skonzumovať ich až o 95 % viac, než kontrolné jedince [2]. Naopak jedince s podávaním Melanotanu 2 sa mastným a ťažkým jedlám vyhýbali a jedli o dosť menej.

  Leptín a Melanotan 2 ovplyvňujú rôzne aspekty tej istej nervovej dráhy. Podávanie leptínu vedie k melanokortínovej signalizácii a tá vedie k aktivácii POMC neurónov. Hormón α-MSH, analóg Melanotanu 2, je produkovaný práve POMC neurónmi a pôsobí  ako negatívny regulátor príjmu potravy [3]. Ukázalo sa, že niektoré účinky leptínu sú výsledkom  jeho vplyvu na hladiny melanokortínu [4].

  Keďže exogénne podávaný leptín nebol nikdy zvlášť účinnou liečbou obezity, poznatok, že melanokortínová signalizácia je práve mechanizmom, kde má svoj vplyv aj leptín viedla k mimoriadnemu objavu. Ten ukázal, že existujú  od leptínu závislé a nezávislé melanokortínové signalizačné systémy. Dalo by sa teda povedať, že melanokortín pôsobí v spojení s leptínom na zníženie hladu, no funguje a pôsobí aj sám o sebe a bez leptínu. Tento prelomový poznatok spôsobil záujem a ďalšie a ďalšie klinické štúdie v spojitosti s Melanotanom 2 a jeho derivátmi.

  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.

  Zdroje:
  [1] H. Pan, J. Guo, and Z. Su, "Advances in understanding the interrelations between leptin resistance and obesity," Physiol. Behav., vol. 130, pp. 157-169, May 2014.
  [2] A. van der Klaauw, J. Keogh, E. Henning, C. Stephenson, V. M. Trowse, P. Fletcher, and S. Farooqi, "Role of melanocortin signalling in the preference for dietary macronutrients in human beings," Lancet Lond. Engl., vol. 385 Suppl 1, p. S12, Feb. 2015.
  [3] C. Bjørbaek and A. N. Hollenberg, "Leptin and melanocortin signaling in the hypothalamus," Vitam. Horm., vol. 65, pp. 281-311, 2002.
  [4] H. Shimizu, K. Inoue, and M. Mori, "The leptin-dependent and -independent melanocortin signaling system: regulation of feeding and energy expenditure," J. Endocrinol., vol. 193, no. 1, pp. 1-9, Apr. 2007.