Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Objavenie nového peptidového lieku otvára cestu pre transport lieku

  Univerzita lekárstva a zubného lekárstva, Tokio
  V oblasti liekov proti rakovine sa dostali do popredia katiónové antimikrobiálne peptidy (AMP) pre svoju cytotoxickú a protinádorovú aktivitu v bunkách rezistentných voči liekom proti rakovine. Peptidy sú zlúčeniny zložené z dvoch alebo viacerých aminokyselín spojených do reťazca.
  Peptid [KLAKLAK]2 s apoptickou doménou (PAD) nenarúšajúci membránu je známy ako antimikrobiálna látka a pôvodca narušenia mitochondriálnej membrány s následnou smrťou bunky. Väčšina AMP obsahujúcich PAD má protirakovinové funkcie vzhľadom na multifunkčný obranný systém hostiteľa u mnohobunkových organizmov, no nemôže prenikať bunkovými membránami, a samotné majú slabú toxicitu.
  Predchádzajúce štúdie ukázali PAD peptidy vnikajúce do buniek konjugáciou s peptidmi prenikajúcimi do buniek (CPP). Skupina výskumníkov Univerzity lekárstva a zubného lekárstva Tokio (TMDU) ukázala, že cyklický dekapeptid, nazvaný ako peptid 1, napodobuje dimerizačné rameno receptora EGF (EGFR). EGFR je zapojený do prevodov bunkovej signalizácie a progresie rakoviny a je nadmerne experimovaný v mnohých rakovinových bunkách. Teda viazanie peptidu 1 na EGFR by mohlo prípadne odložiť šírenie rakoviny.
  V najnovšej štúdii sa skupina zamerala na selektivitu peptidu 1 na EGFR a skúmala jeho účinnosť ako vehikula na intracelulárny transport k bunkám. Vedci publikovali svoju štúdiu v periodiku Bioconjugate Chemistry.
  „Ako štúdia overujúca túto ideu bol bunkový transport PAD peptidu skúmaný konjugáciou s peptidom 1,“ objasňuje prvý autor štúdie Kei Toyama. „Zachytenie konjugovaného peptidu 2, zloženého z peptidu 1, PAD peptidu a spojovacej časti štiepenej proteázou v bunke bolo hodnotené liečbou bunkovej línie s EGFR-pozitívnou rakovinou pľúc.“
  Významné potlačenie proliferácie peptidu 2 bolo pozorované v testoch životaschopnosti buniek, kým konjugát 3 neobsahujúci peptid 1 nemal v týchto bunkových líniách významnú inhibičnú aktivitu. Najmä samotný PAD peptid nemal na bunky žiadny vplyv.
  „Naše zistenia naznačujú, že peptid 1 je sľubná hlavná zlúčenina ako nové vehikulum na intracelulárny transport pre farmaceuticky účinné peptidy,” tvrdí vedúci autor Hirokazu Tamamura. „Aj konjugát 2 s aktivitou vyvolania apoptózy možno skúmať ako nový apoptický peptid, ktorý by mohol prispievať k vývoju nových liekov proti rakovine na báze funkcií AMP.“
  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.