Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Účinok rastového hormónu (GH) na imunitný systém

  Pediatr Endocrinol Rev. 2004 Aug;1 Suppl 3:490-5.

  Meazza C, Pagani S, Travaglino P, Bozzola M.

  Abstrakt

  Rastúce množstvo dôkazov naznačuje obojsmerný vzťah medzi neuroendokrinným systémom a imunitnými funkciami. Je dobre známe, že lymfatické orgány, ako je týmus, slezina a periférna krv, produkujú rastový hormón (GH) a receptor GH sa exprimuje na rôznych subpopuláciách lymfocytov. Mnohé štúdie in vitro a na zvieratách preukazujú dôležitú úlohu GH v imunoregulácii. GH stimuluje proliferáciu T a B buniek a syntézu imunoglobulínu, zvyšuje maturáciu myeloidných progenitorových buniek a taktiež dokáže modulovať cytokínovú odpoveď. U ľudí však deficit GH (GHD) zvyčajne nie je spojený s imunodeficienciou a boli zaznamené len menšie abnormality imunitnej funkcie v porovnaní s abnormalitami pozorovanými u zvierat s GHD. Je možné, že u ľudí GH produkovaný lokálne v imunitnom systéme kompenzuje nedostatok endokrinného GH. V tomto prehľade sú zhrnuté hlavné účinky GH na imunitný systém in vitro, na zvieracích modeloch a u ľudí.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16444180?dopt=Abstract

  Hypofýza a lymfatické orgány, ako je slezina, týmus a periférna krv, produkujú rastový hormón (GH). Receptory GH sa nachádzajú na povrchu niektorých lymfocytov. Predchádzajúce štúdie preukázali, že GH zohráva úlohu v regulácii imunity a preukázalo sa, že má nasledujúce funkcie:

  • Nárast T a B buniek
  • Syntéza imunoglobulínu
  • Maturácia krvných progenitorových (kmeňových) buniek
  • Modulácia cytokínového systému

  Deficit GH tvoreného hypofýzou u ľudí prekvapivo nevedie k imunodeficiencii. Lokálna produkcia GH lymfatickými tkanivami možno kompenzuje absenciu GH tvoreného hypofýzou a zabraňuje strate imunitnej funkcie.

  ZÁVER: Produkcia GH lymfatickým systémom u ľudí môže zabrániť imunodeficiencii u ľudí s nízkou produkciou GH v hypofýze. Je známe, že GH má množstvo imunitných funkcií a štúdie preukazujú jasný vzťah medzi endokrinným a imunitným systémom.

  POZNAMKA: Toto zhrnutie bolo založené na abstrakte PubMed. Úplná verzia článku nie je dostupná. Ukázalo sa, že rôzne GHRP a GHRH peptidy stimulujú endogénnu produkciu GH.