Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Prečo vyzerájú peptidy v jednotlivých liekovkách inak ?

  Stalo sa to, že do liekoviek (vialiek) boli strojom vložené rovnaké množstvá peptidu. Liekovka sa čiastočne uzavrie a transportuje do lyofilizátora. Obsah liekovky sa premyje dusíkom a vytvorí sa vzduchová turbulencia. Peptidy sa môžu usadiť rôznymi spôsobmi. V lyofilizátore sa liekovky úplne uzavrú. Zložky cyklu mrazenia sa môžu veľmi ľahko meniť od liekovky k liekovke. Rýchlosť a spôsob cyklu mrazenia môže byť ovplyvnený fyzickou podobou látky, ktorá sa zmrazuje. Napríklad, ak mrazenie prebieha o niečo pomalšie, môže dôjsť k tvorbe veľkých ľadových kryštálikov a veľmi tesnému zhutneniu peptidu. Priľnavosť k stenám fľaštičiek môže nastať vtedy, keď počas procesu uniká vodná para, pričom prechádza z pevnej látky na plynnú bez toho, aby prešla do kvapalnej fázy.
  Teplota produktu, teplota v kondenzátore, tlak v komore, tlak v kondenzátore - to všetko sa môže mierne líšiť od liekovky k liekovke a spôsobiť vizuálny rozdiel medzi mrazením vysušenými produktmi v jednotlivých liekovkách.
  Všetky tieto parametre cyklu, teplota mrazenia, teplota mrazenia produktu, doba mrazenia "namočením", teplota primárneho sušenia, tlak v skrini, teplota produktu pre vytvorenie plniaceho vákua, teplota sekundárneho sušenia a doba sekundárneho sušenia - to všetko môže prispieť k vizuálne odlišnému vzhľadu obsahu liekovky, a to aj vtedy, ak sa pri jednotlivých liekovkách líšia len mierne.
  Cirkulujúca teplonosná kvapalina môže mať vplyv na únik z vákuovej komory. Pary prechádzajúce späť z vákuového čerpacieho systému môžu mať tiež vplyv na tlak ... tieto veci môžu zase prispieť k odlišnému vzhľadu liekoviek.
  Rozdiel vo vzhľade môže byť dramatický, od veľmi ľahkých a napučaných cez tuhé a kompaktné kryštály, jeden tuhý kus až po postrek vnútri liekovky. Niekedy, keď máte do činenia s malým množstvom, ako napríklad 1 alebo 2 mg, môže sa vám zdať, že obsah liekovky je veľmi malý.
  Avšak stroje, ktoré vkladajú pôvodný peptid alebo zlúčeninu do liekovky vždy robia svoju prácu presne a v každej liekovke sa nachádza totožná hmotnosť peptidu/zlúčeniny bez ohľadu na vizuálny vzhľad.
  Čím je peptid menší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že jeho vzhľad bude pomerne jednotný vo všetkých liekovkách danej šarže. Napríklad, GHRP má dĺžku len pár aminokyselín s malým 3-rozmerným aspektom v štruktúre. Sušenie mrazom „sploští“ 3-rozmernú štruktúru. Je pravdepodobné, že takéto sploštenie bude veľmi podobné pre každý reťazec peptidu v liekovke a vo všetkých liekovkách. Preto budú mať premenné vyššie spomínaného cyklu mrazenia menšiu schopnosť ovplyvniť tento proces.
  Zložitejšie štruktúry, ako je napr. Modified GRF (1-29), však majú oveľa väčšiu tendenciu k premennému "splošteniu" medzi peptidmi v liekovkách. Vplyv variability v zložkách cyklu mrazenia je pravdepodobnejší. To je dôvod, prečo môžete v liekovke vidieť niektoré peptidy ako postrek alebo ako našuchorený či skryštalizovaný do malých guľôčok, zhlukovaný do veľkých guľôčok, napučaný alebo extrémne hustý, až sa zdá, že sa v liekovke nachádza len veľmi malé množstvo.Toto všetko je normálne. Dôležité je, aby sa úplne obnovila veľkosť peptidu po rekonštitúcii. Inými slovami, rehydratácia vráti všetkým lyofilizovaným peptidom v liekovke ich počiatočný a bio-aktívny 3 trojrozmerný tvar bez ohľadu na to, ako vyzerajú.