Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Peptidy na zacielenie na stredové zložky dráhy autofágie

  Autofágia, čo po grécky značí „jedenie seba samého“, je všeobecný metabolický mechanizmus prijatý takmer všetkými eukaryotickými druhmi: od jednobunkovej kvasinky až po ľudí. Je to proces, kde bunky ničia nepotrebné zložky na recykláciu materiálov a tvorbu energie, aby mohli prežiť pri námahe alebo udržiavať homeostázu.

  Na druhej strane môže autofágia chrániť bunky odstránením škodlivých materiálov (napr. amyloidné agregáty pri neurodegeneratívnych chorobách a inváziách patogénov), no poruchy autofágie často súvisia s mnohými chorobami, ako sú Alzheimerova choroba alebo Parkinsonova choroba, a v prípade nádorov autofágická dráha môže prevziať kontrolu, aby sa dodával dostatok živín na ich masívny rast. V dôsledku toho by buď aktivácia alebo inhibícia autofágie spôsobom presne riadeným podľa priestoru a času mohli byť sľubnou liečbou proti rôznym druhom chorôb.

  Nedávno výskumná skupina vedená štrukturálnym biológom prof. Mingjie Zhang z univerzity HKUST objavila silné a špecifické inhibičné peptidy na zacielenie na proteíny rodiny Atg8 (vrátane LC3 a GABARAP), stredové zložky v autofágickej dráhe. Tieto geneticky kódovateľné inhibičné peptidy autofágie možno používať na blokovanie autofágie podľa priestoru a času u živých zvierat, čo vedie k mnohým situáciám, kde sa dajú používať v množstve návrhov.

  Ich zistenia boli publikované dňa 4. júna 2018 v periodiku Nature Chemical Biology.

  Počas štúdie na ankyrínoch, dlhodobom predmete záujmu v ich laboratóriu, vedci najprv identifikovali GABARAP-selektívny inhibičný peptid, prirodzene skrývaný v 270/480?kDa ankyríne-G a v supersilnom pan-Atg8 inhibičnom peptide z 440?kDa ankyrínu-B. Na základe kryštalických štruktúr, ktoré vyriešili, ďalej optimalizovali peptid odvodený od ankyrínu-G ako viac GABARAP-selektívny, „Odlišná funkcia LC3s a GABARAP v autofágickej dráhe je ešte stále veľmi otvorenou otázkou. V súčasnom štádiu je neskorá funkcia týchto proteínov vždy maskovaná ich včasným účinkom a/alebo nadbytočnosťou. Peptidy, ktoré tu vyvinuli, budú pravdepodobne slúžiť ako skvelý nástroj na detailné skúmanie odlišných úloh týchto dvoch podrodín proteínov Atg8 v autofágii,“ uviedol prof. Hong Zhang, jeden z hlavných spoločných autorov v tomto článku z Ústavu biofyziky Čínskej akadémie vied.

  Vedci tiež poskytli dôkazy o tom, že peptidy, ktoré vyvinuli, môžu efektívne blokovať autofágiu v kultivovaných bunkách COS7 ako aj živých organizmoch C. elegans v danom čase a na danom mieste. „Supersilné peptidy viažuce Atg8 sú geneticky kódovateľné a možno ich vyjadriť spôsobom špecifickým pre tkanivo a čas v živých organizmoch, ako sme ukázali, a teda sú ďaleko lepšie než akýkoľvek z liekov na báze malých molekúl existujúcich vo výskume autofágie v bunkových kultúrach a čo je dôležitejšie v živých organizmoch,“ uviedol prof. Hong Zhang.

  „Inhibičné peptidy môžu priamo slúžiť ako návod na vývoj liekov na možnú liečbu onkologických chorôb. Možno ich aj nepriamo používať ako výskumný nástroj na vyhľadávanie inhibítorov autofágie na liečbu neurodegeneratívnych chorôb,“ uviedol Jianchao Li, jeden z hlavných autorov v laboratóriu prof. Mingjie Zhanga.

  Zdroj: http://www.ust.hk/  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.