Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Lyofilizačný proces

  Prečo nie je peptid v jednom pevnom puku?
  Každý alikvót peptidu sa vloží do fľaštičky (vialky/liekovky) pomocou stroja. Fľaštičky sa potom zazátkujú a prenesú do lyofilizátora. V lyofilizátori sa fľaštička premyje dusíkom, aby sa zbavila akýchkoľvek nečistôt. V tejto fáze sa určí vzhľad jej obsahu. Niekedy môže vodná para uniknúť z fľaštičky von, pričom sa mení z pevnej látky na plynnú bez toho, aby prešla kvapalnou fázou. V dôsledku toho obsah fľaštičky priľne k stenám fľaštičky a voľným okom bude viditeľná len malá časť. Inokedy môže mať v závislosti od radu iných faktorov, vrátane teploty, vzhľad pevného puku, viacerých menších pukov, práškového materiálu alebo dokonca len niekoľkých škvrniek, no skutočné množstvo materiálu zostáva rovnaké.
  Pri sušení produktov vymrazovaním bez akýchkoľvek prídavkov (napríklad sacharóza alebo manitol) môže zvyšková voda z hydratácie spôsobiť kolaps, pretože produkt sa hydratuje skôr, než sa úplne vysuší. Inými slovami, keď sa odstráni voda z ľadových kryštálov, to, čo zvýši pred sekundárnym sušením (keď je komora zohriata) môže skombinovať a rozpustiť zvyšný materiál, čo spôsobí kolaps. Niekedy sa vytvoria kryštály, inokedy zase film, a to v závislosti od toho, do akej miery dochádza k lokálnemu topeniu a aká je teplota a úroveň vákua v čase kolapsu. Je to veľmi komplikované, no zvykne sa to stávať menej často, ak je v blízkosti napríklad sacharóza, pretože vodík cukru sa naviaže na proteín/peptid rovnako ako predtým voda a teda menej vody zostane naviazanej ako voda z hydratácie.