Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Aký je rozdiel medzi peptidom a proteínom?

  Proteíny a peptidy sú základnými zložkami buniek, ktoré vykonávajú dôležité biologické funkcie. Proteíny dodávajú napr. bunkám tvar, a odpovedajú na signály vysielané z extracelulárneho prostredia. Určité typy peptidov hrajú hlavné roly v regulácii aktivít iných molekúl. Po stavebnej stránke sú proteíny a peptidy veľmi podobné a sú tvorené reťazcami aminokyselín, ktoré držia pohromade peptidové väzby (nazývané aj amidovými väzbami). Čo teda odlišuje peptid od proteínu?

  Základnými odlišujúcimi faktormi sú veľkosť a štruktúra. Peptidy sú menšie než proteíny. Obvykle sa peptidy definujú ako molekuly, ktoré sú zložené z 2 až 50 aminokyselín, pričom proteíny sú zložené z 50 alebo viac aminokyselín. Okrem toho, peptidy majú obvykle menej dobre definovanú štruktúru než proteíny, ktoré môžu prijať komplexné konformácie známe ako sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra. Medzi peptidmi a proteínmi môžu byť aj funkčné rozdiely.

  Peptidy však možno ďalej deliť na oligopeptidy, ktoré majú menej aminokyselín (napr. 2 až 20) a polypeptidy, ktoré majú mnoho aminokyselín. Proteíny sú tvorené jedným alebo viacerými polypeptidmi navzájom pospájanými. Teda proteíny sú v zásade veľmi veľkými peptidmi. V skutočnosti výskumníci používajú výraz peptid na konkrétne označenie oligopeptidov alebo iných relatívne krátkych aminokyselinových reťazcov, kým pojem polypeptid používajú na opis proteínov alebo reťazcov 50 alebo viacerých aminokyselín.  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.