Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Aké sú funkcie peptidov 2?

  Peptidy sa vyskytujú v rámci každej bunky a tkaniva v tele a sú neoddeliteľnou časťou väčšiny biologických procesov. Udržiavanie náležitých hladín koncentrácie a aktivity peptidov je potrebné pre dosahovanie homeostázy a udržiavanie zdravia.

  Proteíny

  Peptidy sú molekuly, na ktoré sa častejšie odkazuje ako na proteíny. Podľa knihy „Principles of Biochemistry” sú všetky peptidy zložené z aminokyselín chemicky navzájom prepojených. Peptidy majú veľkosť v rozmedzí dvoch aminokyselín–dipeptidy–až po tisícky aminokyselín, alebo polypeptidy. Funkcia peptidu je určená jeho veľkosťou a sekvenciou aminokyselín.

  Transportéry

  Všetky bunky majú ochrannú membránu, ktorá bráni väčšine látok ľahko prejsť do bunky. Podľa knihy „Advanced Nutrition and Human Metabolism” isté peptidy fungujú ako transportéry, ktoré selektívne umožňujú, aby určité látky prenikali do bunky cez bunkovú membránu. Napríklad transportéry glukózy sú potrebné na prechod glukózy z krvi do svalu alebo iných buniek, aby sa mohli používať na energiu. Podobne môžu odpadové produkty z buniek opustiť bunku pomocou určitých transportérov peptidov.

  Enzýmy

  Enzýmy sú biologické katalyzátory, ktoré urýchľujú metabolické reakcie. Podľa knihy „Principles of Biochemistry” väčšina enzýmov sú peptidy. Stovky enzýmov sa nachádzajú po celom tele, aby sa urýchlili reakcie zapojené v mnohých procesoch. Tieto procesy zahŕňajú trávenie potravy, produkciu energie a syntézu zložiek buniek.

  Hormóny

  Hormóny pôsobia ako biologickí poslovia (messengery) prenášajúci informácie z jedného tkaniva krvou do vzdialeného tkaniva. Dve spoločné triedy hormónov sú peptidové a steroidné hormóny. Podľa knihy „Advanced Nutrition and Human Metabolism” k príkladom peptidových hormónov patria hormóny zapojené do regulácie krvnej glukózy, ako sú inzulín a glukagón, a hormóny zapojené do regulácie apetítu ako grelín a leptín.

  Štruktúra

  Podľa knihy „Advanced Nutrition and Human Metabolism” peptidy pôsobia aj ako stavebné prvky tela. Napríklad peptidy aktín a myozín sú dôležitými stavebnými zložkami svalu. Peptidy prispievajú aj k tvaru a pevnosti kostí. Kosť a sval dávajú telu nielen štruktúru, ale sú zapojené aj do pohybu a poskytujú ochranu vnútorným orgánom.  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.